Adóügyi nyomtatványok

Egyéni- és társas vállalkozások kizárólag elektronikus úton, az önkormányzati portál vagy E-papír szolgáltatás (tájékoztató) használatával adhatják be adatbejelentéseiket és egyéb beadványaikat. (Az önkormányzati portál használati útmutatója ITT található)

Az elmúlt időszak jogszabály változásait, illetve a várható változásokat ellenőrizzék/kövessék nyomon: ITT

 

Önkormányzati portál:

_____________________________________

Adategyeztető adatlap

_____________________________________

2022. ÉVI ADÓZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

_____________________________________

​​​
Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentés

Magánszemélyek kommunális adója - Kitöltési útmutató

Tulajdonjog megszűnés bejelentése (eladás)

Tulajdonjog megszűnés bejelentése (elhunyt személy)

Kommunális adó mentességről (szóló) nyilatkozat

 

_____________________________________

 

Települési adó (csatorna)

Tájékoztató

Adatbejelentés

_____________________________________

 

Helyi Iparűzési Adó

Tisztelt Adózó!

A helyi iparűzési adó bevallások benyújtása kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül történhet!!!
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. 


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal intézkedett az „Adatszolgáltatás az egyedi támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti adatairól” elnevezésű KKVHIPA jelű nyomtatvány megjelentetéséről, a kitöltő-ellenőrző program elérhető a
NAV- honlapjáról az alábbi útvonalon:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/KKVHIPA.html?query=KKVHIPa

Az egyéni- és társas vállalkozások a továbbiakban is kizárólag elektronikus úton, az önkormányzati portál vagy E-papír szolgáltatás (tájékoztató) használatával adhatják be a bejelentkezés-változásbejelentésüket (vállalkozás indítás, szünetelés, megszüntetés) és egyéb beadványaikat (adóigazolás kérés).

A helyi iparűzési adó mértéke 2 %!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a még fennálló vészhelyzetre tekintettel kiadott jogszabályi változásokat is kövessék nyomon!


Felhívjuk a figyelmet, hogy jogszabályi változások miatt megszűnt az állandó, illetőleg az ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó megkülönböztetése (és így az ideiglenes iparűzési adó mértéke), a szabályozás egységesen a helyi iparűzési adóra vonatkozik.

A kisvállalkozások számára önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség vehető igénybe. Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja, teljes adóévre vonatkoztatva, nem haladja meg a 2,0 millió Ft-ot.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tételes KATA adózási mód alá való bejelentkezésnek időbeli hatálya van, mely legkésőbb a NAV-nál történő bejelentést követő 45 nap, vagy adóévre vonatkozóan legkésőbb az adóév február 15. napja! A határidőn túli bejelentkezés nem fogadható el.
A vállalkozási tevékenység megkezdését a változást követő 15 napon belül önként kell bejelenteni hatóságunkhoz, amely az önkormányzati hivatali portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) vagy az E-papír szolgáltatás felületén (https://epapir.gov.hu/) való beküldést jelenti. Papír alapon a beadványokat nem fogadhatjuk be.

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tájékoztató az Epapír rendszerről

Tájékoztató az Önkormányzati Portálról

Dokumentum beküldés (Bármilyen kiterjesztésű dokumentum beküldése)

NAV ÁNYK nyomtatványkitöltő HIPA bevallás

 

_____________________________________

 

Telekadó

Adatbejelentés telekadóhoz

Telekadó adatbejelentés nyomtatvány kitöltési útmutató

Belterületi, 1 hektár alatti ingatlan adómentességéhez szükséges nyomtatvány (művelés alatt álló ingatlanok esetében)

 

_____________________________________

 

Építményadó

Építményadó adatbejelentés

Bejelentés építmény adó megszüntetésére

Adatbejelentés reklámhordozó utáni építményadóhoz

Reklámhordozó utáni építményadó tájékoztatója

Kitöltési útmutató építményadó adatbejelentéshez

 

_____________________________________

 

Gépjárműadó

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feladatkörébe tartozik.
2022-től csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valamilyen változás történt gépjárműadóban, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadó részletét 2022. március 15-éig, a második részletet 2022. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Banki átutalásnál az átutalási bizonylat közlemény rovatába az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni.

A mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető a NAV központi ügyfélszolgálatain.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Önkormányzat felé nincs bejelentési kötelezettségük!
Önkormányzatunk kizárólag a korábbi tartozások rendezése ügyében jár el.

Kérjük az előző évekről fennálló gépjárműadó tartozásokat rendezzék Martonvásár Város Önkormányzatának 11773682-15727433-0897000 jelű számlaszámára.

 

_____________________________________

 

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj adatbejelentés

 

_____________________________________

 

Mezőőri járulék

Termőfölddel rendelkező személy (természetes, jogi, nem jogi) bevallása Martonvásár Önkormányzat Adóhatóságához, Mezőőri járulék megállapításához

 

​​_____________________________________

 

Adóigazolás

Kérelem Adóigazolás Tárgyában​​​​​​​

 

_____________________________________

 

​​​​​​​Adó- és értékbizonyítvány

​​​​​​​Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához​​​​​​​​​​​​​​

 

_____________________________________

 

Pálinkafőzés bejelentése

​​​​​​​Pálinkafőzés bejelentése

 

_____________________________________

 

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

​​​​​​​Bérbeadó magánszemély bevallása Martonvásár Város önkormányzat illetékességi területén keletkezett termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadójáról 

Kifizető bevallása Martonvásár Város önkormányzati adóhatóságához a magánszemély termöföld-bérbeadásából származó évi jövedelemadójáról 

 

_____________________________________

 

Részletfizetés, fizetési halasztás

​​​​​​​Gazdasági társaságok fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához szükséges adatlap​​​​​​​

​​​​​​​Részletfizetési kérelem vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek részére

 

_____________________________________

 

Egyéb nyomtatványok

​​​​​​​Meghatalmazás minta

Túlfizetés-rendezésére szolgáló nyomtatvány

​​Adófelfüggesztés kérésére szolgáló nyomtatvány

​​​​​​​Előrehozott adó bejelentése​​​​​​​

Költségmentesség igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

​​​​​​​

Dokumentumok

2022. szeptember 25.
Eufrozina, Kende
Elérhetőségek

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Brunszvik kastély és parkja

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik kastély és parkja honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu