arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Adóügyi nyomtatványok

Egyéni- és társas vállalkozások kizárólag elektronikus úton, az önkormányzati portál vagy E-papír szolgáltatás (tájékoztató) használatával adhatják be adatbejelentéseiket és egyéb beadványaikat. (Az önkormányzati portál használati útmutatója ITT található)

Az elmúlt időszak jogszabály változásait, illetve a várható változásokat ellenőrizzék/kövessék nyomon: ITT

 

Önkormányzati portál:

_____________________________________

Adategyeztető adatlap

_____________________________________

2022. ÉVI ADÓZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

_____________________________________

​​​
Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentés

Magánszemélyek kommunális adója - Kitöltési útmutató

Tulajdonjog megszűnés bejelentése (eladás)

Tulajdonjog megszűnés bejelentése (elhunyt személy)

Kommunális adó mentességről (szóló) nyilatkozat

 

_____________________________________

 

Települési adó (csatorna)

Tájékoztató

Adatbejelentés

_____________________________________

 

Helyi Iparűzési Adó

Tisztelt Adózó!

A helyi iparűzési adó bevallások benyújtása kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül történhet!!!
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. 


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal intézkedett az „Adatszolgáltatás az egyedi támogatásnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti adatairól” elnevezésű KKVHIPA jelű nyomtatvány megjelentetéséről, a kitöltő-ellenőrző program elérhető a
NAV- honlapjáról az alábbi útvonalon:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/adatbejelentok_adatmodositok/KKVHIPA.html?query=KKVHIPa

Az egyéni- és társas vállalkozások a továbbiakban is kizárólag elektronikus úton, az önkormányzati portál vagy E-papír szolgáltatás (tájékoztató) használatával adhatják be a bejelentkezés-változásbejelentésüket (vállalkozás indítás, szünetelés, megszüntetés) és egyéb beadványaikat (adóigazolás kérés).

A helyi iparűzési adó mértéke 2 %!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a még fennálló vészhelyzetre tekintettel kiadott jogszabályi változásokat is kövessék nyomon!


Felhívjuk a figyelmet, hogy jogszabályi változások miatt megszűnt az állandó, illetőleg az ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó megkülönböztetése (és így az ideiglenes iparűzési adó mértéke), a szabályozás egységesen a helyi iparűzési adóra vonatkozik.

A kisvállalkozások számára önkormányzati rendeletben biztosított adómentesség vehető igénybe. Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja, teljes adóévre vonatkoztatva, nem haladja meg a 2,0 millió Ft-ot.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tételes KATA adózási mód alá való bejelentkezésnek időbeli hatálya van, mely legkésőbb a NAV-nál történő bejelentést követő 45 nap, vagy adóévre vonatkozóan legkésőbb az adóév február 15. napja! A határidőn túli bejelentkezés nem fogadható el.
A vállalkozási tevékenység megkezdését a változást követő 15 napon belül önként kell bejelenteni hatóságunkhoz, amely az önkormányzati hivatali portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) vagy az E-papír szolgáltatás felületén (https://epapir.gov.hu/) való beküldést jelenti. Papír alapon a beadványokat nem fogadhatjuk be.

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Tájékoztató az Epapír rendszerről

Tájékoztató az Önkormányzati Portálról

Dokumentum beküldés (Bármilyen kiterjesztésű dokumentum beküldése)

NAV ÁNYK nyomtatványkitöltő HIPA bevallás

 

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adózó a helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által az illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű számlára történő átutalással is teljesítheti.

Az ezzel kapcsolatos részletes leírás ITT érhető el

 

_____________________________________

 

Telekadó

Adatbejelentés telekadóhoz

Telekadó adatbejelentés nyomtatvány kitöltési útmutató

Belterületi, 1 hektár alatti ingatlan adómentességéhez szükséges nyomtatvány (művelés alatt álló ingatlanok esetében)

 

_____________________________________

 

Építményadó

Építményadó adatbejelentés

Bejelentés építmény adó megszüntetésére

Kitöltési útmutató építményadó adatbejelentéshez

 

_____________________________________

 

Gépjárműadó

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feladatkörébe tartozik.
2022-től csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valamilyen változás történt gépjárműadóban, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadó részletét 2022. március 15-éig, a második részletet 2022. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Banki átutalásnál az átutalási bizonylat közlemény rovatába az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni.

A mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető a NAV központi ügyfélszolgálatain.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Önkormányzat felé nincs bejelentési kötelezettségük!
Önkormányzatunk kizárólag a korábbi tartozások rendezése ügyében jár el.

Kérjük az előző évekről fennálló gépjárműadó tartozásokat rendezzék Martonvásár Város Önkormányzatának 11773682-15727433-0897000 jelű számlaszámára.

 

_____________________________________

 

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj adatbejelentés

 

_____________________________________

 

Mezőőri járulék

Termőfölddel rendelkező személy (természetes, jogi, nem jogi) bevallása Martonvásár Önkormányzat Adóhatóságához, Mezőőri járulék megállapításához

 

​​_____________________________________

 

Adóigazolás

Kérelem Adóigazolás Tárgyában​​​​​​​

 

_____________________________________

 

​​​​​​​Adó- és értékbizonyítvány

​​​​​​​Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához​​​​​​​​​​​​​​

 

_____________________________________

 

Pálinkafőzés bejelentése

​​​​​​​Pálinkafőzés bejelentése

 

_____________________________________

 

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

​​​​​​​Bérbeadó magánszemély bevallása Martonvásár Város önkormányzat illetékességi területén keletkezett termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadójáról 

Kifizető bevallása Martonvásár Város önkormányzati adóhatóságához a magánszemély termöföld-bérbeadásából származó évi jövedelemadójáról 

 

_____________________________________

 

Részletfizetés, fizetési halasztás

​​​​​​​Gazdasági társaságok fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához szükséges adatlap​​​​​​​

​​​​​​​Részletfizetési kérelem vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek részére

 

_____________________________________

 

Egyéb nyomtatványok

​​​​​​​Meghatalmazás minta

Túlfizetés-rendezésére szolgáló nyomtatvány

​​Adófelfüggesztés kérésére szolgáló nyomtatvány

​​​​​​​Előrehozott adó bejelentése​​​​​​​

Költségmentesség igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

​​​​​​​

Dokumentumok