arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Települési Értéktár

Óvodamúzeum (Óvodatörténeti Gyűjtemény) – kulturális örökség

 

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:


A martonvásári  Óvodamúzeum (Óvodatörténeti Gyűjtemény) hazai és nemzetközi szinten egyedülállóan gyűjti és mutatja be az óvodáztatás történetét. Kiállítása a Martonvásáron élő Brunszvik Teréznek az 1828-ban nyitott, világelsők között létrejött első hazai óvodájától a XX. század második felének napközis óvodájáig mutatja be nemzetközi kitekintéssel a magyar intézményes kisdednevelés történetét.

 
 

 

A muzeális intézmény igen jelentős tárgyi, történeti dokumentum, és történeti fényképtárral rendelkezik, melyet egy több mint 5000 kötetes szakkönyvtár egészít ki. A múzeumot Harcsa Tiborné hozta létre Nyíregyházán, 1995-ben az Óvodamúzeum Martonvásárra  költözött, azóta fenntartója és tulajdonosa Martonvásár Város Önkormányzat.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Az Óvodamúzeumnak az országban egyedülálló gyűjteménye jelentős  művelődéstörténeti értékkel rendelkezik. Évente 11-15.000 látogató keresi fel kiállítását, ezzel Martonvásár turisztikai vonzerejéhez számottevően hozzájárul. Gyűjteménye, szakkönyvtára az óvodatörténet iránt érdeklődő kutatók és felsőoktatási hallgatók megkerülhetetlen kutatóhelye. Az évek során a múzeum által Martonvásár a hazai és külföldi óvodapedagógusok zarándokhelyévé vált.

A Martonvásári Települési Értéktár Bizottság 4/2014. számú határozatával  döntött a Települési Értéktárba történő felvételéről.

 

Beethoven Emlékmúzeum – kulturális örökség

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A martonvásári Beethoven Emlékmúzeum Beethoven Magyarországgal és a Brunszvik családdal kialakult szoros kapcsolatát mutatja be. A múzeumot 1958-ban hozták létre a martonvásári Brunszvik kastélyban. A kezdetek óta többször bővült kiállításban jelenleg négy teremben láthatóak korabeli dokumentumok, tárgyak és enteriőrök. A látogatók a kiállítás megtekintése mellett régebbi martonvásári Beethoven koncerteket követhetnek végig videón.

 
 

 

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A kiállítás évi több mint 10.000 látogatójával nem csak hazai, hanem igen jelentős nemzetközi érdeklődésre tart számot a magyarországi Beethoven kultusz központjaként. Turisztikai jelentősége mellett a város egyik legjelentősebb művelődéstörténeti emlékhelye.

A Martonvásári Települési Értéktár Bizottság 3/2014. számú határozatával döntött a Települési Értéktárba történő felvételéről.

 

Mária Terézia királynő Martonvásárt idősebb Brunszvik Antalnak adományozó oklevele

 

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Mária Terézia királynő Bécsben, 1771. július 10-én kelt sajátkezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevelében Martonvásárt idősebb Brunszvik Antalnak (Liptóvár, 1709 – Alsókorompa, 1780) adományozza. A pergamenre írt tíz oldal lezárta Brunszvik Antalnak Martonvásár megszerzéséért folytatott több mint egy évtizedes küzdelmét és egyben megnyitotta városunk előtt a napjainkban kiteljesedő fejlődés felé az utat.

Idősebb Brunszvik Antal 1758-ban kötött bérleti szerződést Martonvásár akkori urával. Beniczky Sándorral a major és a birtok használatáért. Bérlőként is jelentős fejlesztéseket tett az uradalom kedvezőbb gazdálkodási feltételeinek megteremtéséért. A Budához közeli 7500 holdas birtok megszerzésének érdekében ráveszi Beniczkyt, hogy adásvétel helyett 20 000 forint fejében fogadja őt fiává, a falu középkori birtokosainak, a gersei Petheő család tagjánál pedig ajándék ellenében eléri, hogy mondjon le régi jussáról. Beniczky halálával Brunszvik Antal mint örökös gazdálkodott tovább a birtokon, megkezdte jobbágyokkal a major betelepítését, azonban a kamarai jóváhagyás elmaradt. Mária Terézia már korábban megígérte Nádasdy Ferenc horvát bánnak, Fejér vármegye főispánjának, hogy ha Beniczky Sándor fiú utód nélkül hal meg, ő kapja meg Martonvásárt. A birtok ügyében évekig húzódott a királynői döntés, de végül Brunszvik Antalnak az úrbérrendezés végrehajtásának érdekében tett szolgálatai, valamint felesége Adelffy Mária Moson mezővárosban található  birtokát kastéllyal és egész az egész gazdasággal a kamarának cserébe felajánlva, ennek az oklevélnek a királynő általi aláírásával ő és örökösei lettek Martonvásár birtokosai.

A műkereskedelemben felbukkant oklevelet Martonvásár Város 2019 júniusában vásárolta meg antikváriumi árverésen. A város érdeklődő lakossága a Brunszvik kastély aulájában tekinthette meg a 2019-ben az augusztus 20-i ünnepség fénypontjaként a „Mária Terézia, Brunszvikok és Martonvásár – városunk új honalapítása 1771” című kiállításon.

 

Az adományozó levél címlapja;                     Az adományozó levél egyik lapja Martonvásár nevével;    Mária Terézia királynő saját kezű aláírása az oklevélen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Városunk jelenéhez vezető történelmi úton ez az oklevél az egyik legjelentősebb mérföldkő. Ez az oklevél tette lehetővé, hogy Martonvásár kiemelkedjen a környező falvak közül, megteremtetve a lehetőségét, hogy a Brunszvik család otthont teremtsen itt magának, kialakítsa azt az európai szintű kulturális és azt újdonságokra nyitott, hazai átlagot messze meghaladó gazdálkodási közeget, melynek később a Dréher család, majd a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete valamint jogutódja és mindenekelőtt Martonvásár lakossága lett méltó örököse. Ezek a pergamenlapok tették lehetővé, hogy településünk várossá váljon, és ma a térség közlekedési és gazdasági centruma, országos és nemzetközi érdeklődésre számot tartó tudományos kutatóhely, kulturális központ és turisztikai célpont legyen. Az adománylevél által megalapozott Brunszvik-örökséget szervesen viszi tovább napjaink településfejlesztési stratégiája, az annak jegyében megvalósult és tervezett fejlesztések. Települési értéktárba történő felvétele lehetővé teszi, hogy városunk társadalmában minél jobban tudatosodjon a helyi múlt ismeretének fontossága.

A Martonvásári Települési Értéktár Bizottság 1/2020.(VI.3.) számú határozatával  döntött a Települési Értéktárba történő felvételéről.

A települési értéktár bizottság

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Települési Értéktár, Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló előterjesztést és a Települési Értéktár létrehozását határozza el és az alábbiak szerinti Települési Értéktár Bizottságot hozza létre:

Tagjai:   
Gucsek István,​​​​​​​
Miklós Gergely,​​​​​​​
Pletser Tamás
​​​​
​​​​​​​A Képviselő-testület a Települési Értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot elfogadja, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntéséről a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét tájékoztassa.