Apró Talpak - családi bölcsőde hálózat

Térkép
Infó

A családi bölcsőde 2012 óta működik 1 csoport (7 férőhely) elindításával Martonvásáron (akkor még családi napközi néven). A 2017-ben történt szolgáltatásfejlesztés következtében a meglévő csoport mellé még két bölcsődei csoporttal került kialakításra. Ennek következtében a három bölcsődei csoport összesen 21 fő kisgyermek gondozását biztosítja „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat néven. Az intézményt fenntartója a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Ennek következtében az alábbi települések területéről fogadhat gyermekeket:

 

- Martonvásár
- Baracska
- Gyúró
- Kajászó
- Ráckeresztúr
- Tordas

A bölcsődei csoportoknak hálózat formájában történő működése Fejér megyében egyedülálló. Ennek előnye a csoportok közötti átjárhatóság rugalmassága, szakmai együttműködés és hatékony koordináció.

Az „Apró Talpak” Családi Bölcsődei Hálózat intézménye szülő helyettesítő ellátás, ahol a gyermekek létszáma csoportonként maximum 7 fő. A családi bölcsődénk 20 hetes kortól 3 éves korig láthat el gyermekeket. A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 
A családi bölcsődében a beszoktatás személyre szabott, igazodik a gyermek egyéni tempójához. Az ellátás során szoros kapcsolat alakul ki a nevelő és gyermekek között. 


A nyitva tartásunk  a szülők munkaidejéhez rugalmasan alkalmazkodó, hosszított munkarend szerint működik.

Hétfő- Péntek: 0700-1700

A családi bölcsődében történő gondozás előnye a gyermekek számára:

  • Kis létszámú csoport, egyénre szabott foglalkozás,
  • A különleges bánásmódot igénylő gyermek szükségletei jobban kielégíthetők (pl. asztma, allergia, sérült gyermek, tanulási zavarok, megkésett beszédfejlődés),
  • A testvéreket nem kell szétválasztani, együtt gondozzuk őket családi bölcsődénkben,
  • A családias körülmények megkönnyítik a kisgyermek számára a szülőtől való elszakadást,
  • Előkészítjük a későbbi nagyobb gyermekközösséghez való zökkenőmentes csatlakozást
  • A fertőzéses megbetegedések ritkábbak, mint a nagyobb létszámú gyermekközösségben.

Családi bölcsődénkben megpróbáljuk mindazt a gondoskodó szeretetet és törődést megadni, amit a gyermek egy szerető családban mindennap megkap. Elengedhetetlen azonban a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló partnerkapcsolat kialakítása. Kiemelt fontosságú feladatunknak tartjuk, hogy az otthon kialakult szokásokat, a szülők kívánságait betartsuk, amennyiben azok nem ütköznek a bölcsőde működésével, illetve a többi gyermek érdekeivel. A reggeli érkezés és a délutáni távozás lehetőséget teremt a napi kapcsolat megteremtésére, illetve a gyermekről való információk cseréjére.

Családi bölcsődénkben napi négyszeri étkezést biztosítunk.

A családi bölcsődei ellátás térítési díja 34.200Ft/hó teljes ellátás esetén.

Időszakos ellátás estén 2.500Ft/nap

Szeretettel várjuk a kedves szülők érdeklődését az ellátás iránt, személyesen 2462 Martonvásár, Szent László út 24. szám alatt vagy a 22-569-119 és a 06/30-467-9722-es telefonszámon.

Az intézmény igazgatója: Szabóné Pályi Judit

Elérhetőség

2462 Martonvásár, Szent László út 24.

+36-22/569-119