arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

HÉSZ hirdetmény

HIRDETMÉNY

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021 májusában döntött a város
településrendezési eszközeinek módosításáról. A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg.

A tervező iroda elkészítette a módosítás munkaközi anyagát, ami a honlapon csatolva megtalálható. A tervezési munka során a módosítás vizsgálatát követően a helyi építési szabályzat módosításának javaslata készült el. A változtatás szakmai indokait az alátámasztó
munkarész tartalmazza.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép- védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le.

Az észrevételeket és javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Fentiekre tekintettel a településrendezési eszközök csatolt dokumentáció szerinti
módosításáról az észrevételeiket és javaslataikat 2021. november 26. napjáig tudják megtenni
az onkormanyzat@martonvasar.hu e-mail címre.

A módosítással érintett településrendezési eszközök dokumentációja itt érhető el: LETÖLTÉS

Martonvásár, 2021. november 11.
 

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dokumentumok