arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

TAVASZI JELES NAPOK A BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODÁBAN

A farsangi időszak lezárása után a csoportok megkezdték a készülődést a tavaszi ünnepekre.

Néked int a hóvirág, 

s barka bontja bársonyát.

Itt a tavasz: kikelet,

s a húsvét is közeleg.  

 / Devecsery László/

  • Előkerültek a tavaszi díszek, hamarosan gyönyörködhetünk a Teréz napkor elültetett virág lasagnekban és elkezdtük tanulni a tavaszi verseket, dalokat, mondókákat az év első nagy ünnepére, március 15-re. A gyerekek számára a megemlékezés legfontosabb szereplői a lovas huszárok. Szerencsésnek érezzük magunkat, hogy testközelből ismerkedhetnek velük és autentikus forrásból kapnak ismereteket a korabeli katonák életéről. Köszönet ezért a Szent László Völgye Lovas Hagyományőrző Egyesület tagjainak, akik mindig szívesen tesznek eleget meghívásunknak és jelenlétükkel színesítik a programot, gazdagítják a gyerekek tudását. A huszárok látogatását követően nagycsoportosaink elsétálnak az Emlékezés terére és az elkészített zászlókat elhelyezik az emlékműnél.

  • A következő napokban óvodánk biztosít helyszínt az országosan elismert KLÍMANÓCSKA Program bemutatására. Fejér vármegyében elsőként a mi kolléganőink vehetnek részt ezen a továbbképzésen, kiegészülve tíz biatorbágyi óvodapedagógussal, akik Pest vármegye „első fecskéi” lesznek.  A program rávilágít az éghajlatváltozással kapcsolatos problémákra, keresi a lehetséges megoldásokat és célja, hogy a gyermekekkel együtt, rajtuk keresztül egy szemléletváltást érjünk el Földünk védelme érdekében. Az óvodás korú gyermek nyitott minden érdekes újdonságra, ezért is érezzük fontosnak, hogy tudásunkat elmélyítsük ebben a nagyon fontos témában és a gyerekeken keresztül szélesítsük a szülők látókörét is.

  • „A hagyományőrzés, nem a hamu imádata, hanem a láng továbbadása” –írják a bölcsek, mi pedig gyakoroljuk. Óvodánk nevelési programjának egyik fő irányvonala a hagyományőrzés, hiszen tudjuk, hogy múlt nélkül nincs jövő.  Tapasztalataink azt mutatják, hogy a húsvéti hagyományok kevés család életében mutatnak túl a „tojáskeresésen” és a közeli családtagok locsolkodásán. Az óvodában az ünnepet megelőzően locsoló-, és köszönő verseket tanulunk a gyerekekkel. Az általunk elültetett mag, sokszor szerencsésen gyökeret ereszt, hiszen egy összeszokott nagycsoportban az óvodai locsolkodáson túl a fiúk az apukák segítségével húsvét hétfőn ellátogatnak a lányos házakhoz. 

  • A Föld napját április 22-én ünnepeljük és erről virágültetéssel emlékezünk meg. Minden csoport tavaszi virágokat ültet a kiskertjébe, a virágládákba és ezt követően a gyerekek gondoskodnak róluk. Foglalkozunk a szelektív hulladékgyűjtés témájával, az újrahasznosítással, játékokat készítünk, kirándulunk. A közös játékokkal, tevékenységekkel a gyerekeken keresztül alakíthatjuk az egész család hozzáállását, gondolkodását annak érdekében, hogy egy élhető bolygót hagyjunk örökül.   

  • Megkezdődik a tavaszi zsongás a magas ágyások körül is. Veteményezünk, előkészítjük a talajt a palánták kiültetésére. A kisebbekkel kis poharakba magokat ültetünk, majd ezeket gondozzák és figyelik növekedésüket.

  • A Civil pályázaton nyert összegből 4db rovarhotelt helyeztünk ki az óvoda udvarán.

"A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel..."

Dr. Szent Györgyi Albert

A továbbiakban néhány fontos információt osztunk meg Önökkel az óvodai beiratkozással kapcsolatban:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Brunszvik Teréz Óvodában 2024. április 23-25-ig tartjuk a beiratkozást a 2024/2025-ös nevelési évre.

 

Kérjük, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal gyermeküket!

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

-szülő személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

-gyermek személyazonosító igazolványa, ennek hiánya esetén a gyermek anyakönyvi

kivonata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

-gyermek TAJ kártyája

-szakértői vélemény (amennyiben a gyermek rendelkezik vele)

 

Óvodai nevelés külföldön történő teljesítése:

Az a szülő, akinek gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről az Oktatási Hivatalt a beiratkozás határidejének utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni. Amennyiben a gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles erről az óvoda igazgatóját  értesíteni. 

Óvodakötelezettség alóli felmentés kérése:

A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a gyermek lakóhely szerinti vármegyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalánál kérheti gyermeke felmentését, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

Biber Dóra, Naszály Hedvig • óvodapedagógusok

​​​​​​​