arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

SEGÍTSÉG, PEDAGÓGUS VAGYOK!

Ha azt halljuk, „pedagógus”, különböző mértékben, de valamennyiünkben gondolatok ébrednek, sokakat a kifejezés megalapozva vagy megalapozatlanul állásfoglalásra késztet.

A mára minden szempontból figyelmet kívánó pedagógus pálya értéke, jelentősége, szerepe megkérdőjelezhetetlen. Az is nyilvánvaló azonban, hogy rohamtempóban változó környezetünkben keressük a helyünket pedagógusként, próbáljuk azonosítani azokat az új feladatokat, melyek többé nem megkerülhetőek. A változékony társadalmi viszonyok, bizonytalan szülői kompetenciák nyomán talajvesztett gyermekek számára egy pedagógusnak minden korábbinál erősebb támaszt kell nyújtania, következetes szabály- és elvárásrendszert alkalmaznia, melyhez a bizalom kiérdemlése szükséges. Sőt, a gyermekeken keresztül családok számára kell hiteles, stabil értékközvetítő szerepet vállalni, esetenként konfrontációk árán. Téve mindezt úgy, hogy a pedagógus gyakran elbizonytalanodik a saját rátermettségét illetően is.

A foglalkozásokra, tanórákra való lelkiismeretes felkészülés, differenciált foglalkoztatás, adminisztráció, a nagy számú különleges bánásmódot igénylő gyermek mellett a sokasodó, súlyos viselkedésprobléma okán a csoportszobákban, tantermekben megélt feszültség nem egy könnyű, felhőtlen pálya képét vetíti elénk. Ilyen körülmények között nehéz elköteleződésről, kreativitásról, hovatovább boldog, kiegyensúlyozott pedagógusokról beszélni.

Cikkemnek nem titkolt célja, hogy a nehézségek ellenére bátorítsam és megerősítsem pedagógustársaimat. A saját kollégáim körében, valamint más intézményekben tapasztaltakat alapul véve elmondható, hogy rengeteg, nem kellőképpen hangsúlyozott kincs rejtőzik, sok értékes életpálya rajzolódik ki, melyek nagy megbecsülést érdemelnek.

Pedagógiai szakszolgálatként amellett, hogy saját pedagógusainknak és pszichológusainknak is biztos, kiszámítható háttere kell legyünk, a járás összes pedagógusának támasza, társa vagyunk a mindennapi küzdelmében, melyet ezen a fórumon is meg szeretnék erősíteni.

Valamennyi pedagógusnak tudnia kell, hogy pedagógiai szakszolgálati munkatársként segítünk az érintett gyermekeknél a problémacsomag azonosításában, kibontásában, emellett támpontokat adunk a mindennapi pedagógiai tevékenység fejlesztő tartalmi elemeinek meghatározásához, módszerek, eszközök kiválasztásához. Az iskolákkal és óvodákkal megosztott online felületen továbbra is lehet a feltüntetett időpontokban „kihelyezett fogadóórát” kérni, mely lehetőséggel többen éltek már. Ezen kívül egyéni igényeket is figyelembe tudunk venni. Elérhetőségeink bármelyikén lehetséges az időpont- és téma egyeztetés.

Együtt dolgozva a nevelési folyamatok értelmezhetőbbé, az oktatói munka eredményesebbé válhat, a feladatkörök letisztulhatnak, melyek eredményeként a fennálló problémákat könnyebben lehet kezelni.

Bízom abban, hogy gondolataim értő, szándékában előre tekintő szemlélettel találkoznak, kívánok mindannyiunknak kitartást az úton, melyen pedagógusként járunk!

Szabóné Antalné • gyógypedagógus, igazgató