arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

A MARTONVÁSÁRI JÁRÁS 2023. ÉVI GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

Egy gyermek nehéz helyzetét, elhanyagolását elsősorban azok észlelik, akik nap, mint nap találkoznak vele és közel élnek hozzá. Ezért kiemelten fontos felelősség a környezetünkben élő gyermekek fizikai, mentális, erkölcsi védelme, a problémák felismerése és a cselekvő magatartás azon megoldások és lehetőségek felé, ahol mielőbb gyors és hatékony segítséget kaphatnak. Ebben a védelemben kiemelten fontos szerepe van a családnak, szülőknek és közeli hozzátartozóknak, továbbá a szakembereknek, a civil szervezeteknek és a lakókörnyezetben élőknek.

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat Család és Gyermekjóléti Szolgálatának egyik fő tevékenysége, hogy figyelemmel kísérje a településen élő családok, gyermekek, személyek szociális helyzetét, életkörülményeit, gyermekjóléti és szociális szolgáltatások iránti szükségletét, valamint a gyermekvédelmi vagy más hatósági beavatkozást igénylő helyzeteket. 

Ennek érdekében működteti és koordinálja a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család és személy krízishelyzetét észlelő jelzőrendszert. Ebben a rendszerben szükség van a szakemberek aktív együttműködésére annak érdekében, hogy az időben megküldött jelzések lehetővé tegyék, hogy a veszélyeztetett gyermekről, személyről mihamarabb tudomást szerezzenek és hatékonyabb legyen a beavatkozásuk. A szakemberek jelzései mellett nagyban növeli a rendszer hatékonyságát a lakosság morális felelősségéből eredő állampolgári észrevételek száma.

A Martonvásári járásban a gyermekek oktatásával, nevelésével, ellátásával foglalkozó szakemberek a 2024. február 27-én megrendezett eseményen értékelték a 2023. évi észlelő, jelzőrendszeri munkát, melynek leghatékonyabb eszközei az esetmegbeszélések, esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések és éves tanácskozások.

A jövőre vonatkozóan pedig az együttműködést még jobban erősítő célok és tervek megfogalmazására is sor került.

Szabóné Pályi Judit • igazgató

​​​​​​​