arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

JELENTKEZÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETBE

Tisztelt Martonvásári Lakosok!

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény értelmében a katasztrófák elleni védekezésben és azok következményeinek felszámolásában polgári védelmi szervezetek (PV szervezet) is közreműködnek.

A polgári védelmi feladat az emberi élet védelmét szolgálja, és az Alaptörvény katasztrófa esetén kötelezheti az állampolgárokat a katasztrófavédelmi tevékenységben való részvételre. A polgári védelmi kötelezettség a magánszemélyek számára személyes kötelezettséget jelent, amelynek célja az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme. Martonvásár vonatkozásában a jogszabályi előírások szerint a PV szervezet létszáma 150 fő, akiket különböző egységekbe (parancsnokság, infokommunikációs, lakosságvédelmi, egészségügyi, logisztikai és műszaki) kell besorolni.

A névsort időközönként felül kell vizsgálni és a törvényi előírás alapján felmentésre kerülő személyek helyett újakat kell bevonni a feladatellátásba.

Olyan martonvásári lakosokat keresünk, akik szükség esetén részt tudnak venni a polgári védelmi szervezet munkájában és segíteni tudnak egy esetleges katasztrófahelyzet elleni védekezésben és a kármentésben.

A jelentkezés, illetve a polgári védelmi szervezetbe történő beosztás a háromévente tartott elméleti felkészítés mellett, csak katasztrófahelyzet esetén ró kötelezettséget a tagok számára. A fentiekkel kapcsolatos részletszabályokat a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet tartalmazza.

Kérdéseik esetén a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban Buda Gabriella közbiztonsági referenst lehet keresni a 06 22 460 233-as telefonszámon vagy a titkarsag@ martonvasar.hu e-mail címen. Bízunk benne, sokan érzik fontosnak, hogy a város lakosainak védelme érdekében részt vegyenek ebben a munkában és minél több új taggal bővülhet a helyi polgári védelmi szervezet.

Gucsek István • alpolgármester