arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

FALUBÓL KISVÁROS I. (2010-2014)

A 2010-es önkormányzati választásokat követően az új városvezetés legfontosabb feladatai a korábbi időszakokban felhalmozott adósságállomány kezelése, a térségi vezető szerep formális megszerzése, valamint egy kisvárosi léptékű, a kulturális intézményeket a középpontba állító belvárosi fejlesztés megtervezése voltak.

2010

A 2010-es évek elejére több akut probléma is a felszínre került, mint például a Szent László úti lakópark csatornahálózatának kiépítése, az út- és járdahálózat rekonstrukciója, az infrastruktúra fejlesztése, a közbiztonság helyzete is. A városháza épülete megújult, amit 2011. február 18-án avattak fel. A megújult és kibővített ingatlanban a tetőtér is beépíthetővé vált, mely további terjeszkedési lehetőséget biztosít a hivatalnak. A felújítás fontos része volt a fűtési rendszer korszerűsítése, mely révén a fűtési költség is 25- 30%-kal kevesebb a megnövekedett terület ellenére. A térségi szociális intézmény Szent László úti új épületének kialakításánál is több probléma adódott, de képviselő-testület mindent megtett annak gyors és határidőben történő megvalósulása érdekében. Ezt az épületet 2011. október 14- én vehették át az intézmény dolgozói. A Martonvásár és Gyúró Csatornaberuházó Víziközmű Társulat 2010. november 3-án megszűnt. Martonvásárnak 5,8 millió forint pénzmaradványt adott át a társulat. A 148,9 millió forint hiteltartozásából Martonvásár 109,1 milliót vállalt át. A szennyvízelvezetési agglomerációban érintett négy önkormányzat egy közös céget hozott létre. Október 1-jétől a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornaüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. vette át az üzemeltetési feladatokat, és ezzel a folyamatos elszámolási viták megszűntek. A Kelenföld-Székesfehérvár vasúti szakasz felújítása 119 Mrd forint értékben 2008-ban kezdődött meg. A martonvásári vasútállomás új gyalogos aluljárójának befejező, belső szerelési és utólagos szigetelési munkálatai 2010 végén fejeződtek be. Ezután következett a Vasút utca átépítése, a buszforduló és a burkolt rakterület építése, a zajvédő falak létesítése, a parkoló kialakítása és a Határ utca felújítása. A martonvásári állomásépület akadálymentesítése és felújítása 2013 elejére valósult meg. A Beethoven Általános Iskolában 2010. év végén önkormányzati beruházással, az éttermi tér bővítésével és az élelmezés minőségének javításával, sikerült a gyermekek étkeztetési feltételeinek javítása. Időközben a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete a polgármesteri hivatalba integrálódott. Lezajlott a kistérségi orvosi ügyeleti rend átalakítása, a közművelődés átszervezése és a bölcsődei szolgáltatás tervezése. Az iskola épületében megtörtént a nyílászárók részbeni cseréje, valamint az ebédlő padozatának teljes felújítása is.

2011-2012

2012. január 1-jével megtörtént a kistérségi székhelymódosítás, ami Martonvásár térségi szerepét erősítette és reális esély nyílt a járásszékhely cím megszerzésére, ami 2013. január 1-jétől meg is valósult. A testület elfogadta Martonvásár Sportkoncepcióját, amely a városi sportinfrastruktúra fejlesztési elképzeléseit tartalmazta. A városüzemeltetés területén a Martongazda Kft. megalakítása alapját képezte az egységes város- és intézményüzemeltetési rendszernek. Ettől kezdve a cég látta el az önkormányzati intézmények üzemeltetését, karbantartását, beszerzéseiket, az ingatlanok hasznosítását, a lakás- és helyiséggazdálkodást, a temető üzemeltetését, a helyi közlekedési feladatokat, valamint foglalkoztatta a karbantartó, takarító személyzetet is. 2011 szeptemberéig két helyen sikerült az útburkolat minőségi javítását megoldani. Az óvoda parkolójának aszfaltozása és a vasút előtti kátyús terület kijavítása is megtörtént. Több útszakasz mellett, az önkormányzat megterveztette és engedélyeztette a Jókai utca és a Szent László út sarkán kialakítandó gyalogos átkelőt. A városközpontban a régi gépállomás területén nagy volumenű kulturális fejlesztések tervezése indult meg a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ (BBK) felvázolásával. Vázlatok készültek egy korszerű, a mai igényeket kiszolgáló, mind a belső udvar, mind a fedett nézőtér felé nyitott színpad, zenekari árok, öltözők és kiszolgáló helyiségek létesítése céljával. Továbbá egy információs pont kialakítására, az emeleten két irodával, a földszinti részen kávézóval, ajándékbolttal, valamint egy, az Emlékezés tere felé nyitott vendégcsalogató terasszal. Erre a város már 2012-ben egy KDOP pályázat keretében 275,9 millió forintot nyert. A Főtér, a BBK és az Óvodamúzeum fejlesztései elindították a települést a valódi kisvárossá válás útján. 2014-ben az első Magyar Népdal Napja keretében a közösség birtokba vehette az azóta több ütemben továbbfejlesztett kulturális városközpontot. 2012 végére végső szakaszához érkezett a járási székhellyé válás folyamata. A Martonvásári Járási Hivatalhoz infrastruktúra került át, így az 2013 elején megkezdhette működését. 2012. december 18-án 500 millió Ft kormányzati támogatáshoz jutott a város a közösségi feladatai biztonságos ellátása érdekében. Ezt a forrást fejlesztési céllal a városközpont kialakítására és más helyszínek kisebb beruházásaira használta fel az önkormányzat.

2013

2013 elején megindult a pályázati és kormányzati forrásokból megvalósítani kívánt a város arculatát ma is meghatározó fejlesztések előkészítése. Fizikailag megindult az óvodabővítés, az Emlékezés tere átalakítása és a Kodály utcai parkolók kialakítása. Tulajdonosváltás révén lehetőség adódott a Postakocsi Étterem megújítására magántőkéből. A Martongazda kivitelezésében a Rózsa és Szőlőhegy utcák, valamint a Dreher utca aszfaltburkolata, illetve a Szent László út járdája készült el a nyárra. Folytatódott a járdaépítés a Deák, a Jókai, az Ady és az Orgona utcákban, illetve gyalogátkelők létesültek a Szent László és a Brunszvik úton. Az iskola főbejárata előtti terület térburkolása, valamint a „B” épület emeltén a vizesblokkok teljes felújítása is megvalósult. Az önkormányzat 45 millió forintért megvásárolta a régi óvoda műemlék épületét a Római Katolikus Egyházközségtől. A 2014-ben elkészül új modern szárnyával méltó helye lett az Óvodamúzeumnak. A Járási Hivatal tetőszerkezetének átépítési munkái 2013 nyarán indultak el,és azok az év végére fejeződtek be, a homlokzat-felújítás a megigényelt többletforrás terhére 2014 augusztusára valósult meg. A Dózsa György út páratlan oldalán az önkormányzat a régi fákat kivágatta és új hársfasort telepített. A Vasvári utcában befejeződött a 20 kV-os légkábel kiváltása és föld alá helyezése, míg a Bajcsy-Zsilinszky utcában a gázvezeték cseréje. A Kodály utcát a sportpályával összekötő Sport-sétányra beadott pályázat 2013 végén nyert támogatást, így ez a beruházás is megvalósulhatott 2014 nyarára.

2014

Áprilisban hozzájutott az önkormányzat az egykori tanmalom épületéhez. Ez lehetőséget biztosított a művészeti iskola önálló épületben történő elhelyezésére. A Sportfejlesztési Program alapján a TAO rendszer keretében két pályázat is benyújtásra került. Az egyik a sportpálya fejlesztését tartalmazta egy nagyméretű műfüves labdarúgópálya és új sportház megépítésével, a másik egy új városi sportcsarnok megvalósítását és annak környezetében kialakítandó parkolókat foglalta magában. Megvalósult a Bajcsy-Zsilinszky utca aszfaltozása áprilisban, májusban elkészült a TESCO üzlet a Budai úton, amely július 17-én nyitott meg. Az új főtér június elejére készült el, ahová Nagy János szobrászművésztől megrendelt térplasztika a „Beethoven és a hallhatatlan kedves” c. szobor is elhelyezésre került. A Sport-sétány augusztus 20-ára épült meg. A 2014. szeptember 12-én átadott BBK udvarán első alkalommal került megrendezésre a Magyar Népdal Napja. A rendezvénysorozat kezdetén az Óvodamúzeumot is átadták a régi óvodaépület modern vonalú bővítményeként. Októberben elkészült a város kemencéje is. Az önkormányzati választások előtt befejeződtek a régi iskolaépület lapostetős ebédlőjének (ma Városi Könyvtár) szigetelési munkálatai is.

Mihálovics Zoltán

​​​​​​​

​​​​​​​