arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

BESZÁMOLÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETÜNK MÁJUS 30-I ÜLÉSÉRŐL

1. „MARTONVÁSÁR-ERDŐHÁT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA” projekt végrehajtásához a Martonvásár 1237 hrsz-ú ingatlant különleges beépítésre szánt közműterület építési övezetbe sorolja, továbbá az általános iskola területén (Martonvásár, 650/3 hrsz.) körforgalmú csomóponthoz kapcsolódó további terület biztosításához övezeti határ korrekciót javasol.

2. Felajánlás érkezett önkormányzatunkhoz, miszerint a Szent László-sétány részét képező Martonvásár 218 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 500 nm területű ingatlant az állam önkormányzati tulajdonba adná. Képviselő-testületünk a felajánlást elfogadta, így ezzel az állam által felajánlott ingatlannal a Szent László-sétán - nyal érintett szinte valamennyi földterület önkormányzati tulajdonba kerül.

3. A Martonvásári Talpraesett Fiatalokért Egyesület képviseletében, Klambauerné Nagy Mónika cserkészparancsnok kereste meg az önkormányzatot a Rákóczi Ferenc utca 37. szám alatti ingatlan (1116 hrsz.) használatbavétele tárgyában. Testületünk a döntés szerint az ingatlan egyesület általi ingyenes használatához hozzájárul, határozott 5 éves időtartamra azzal a feltétellel, hogy a karbantartásért ők felelnek.

4. Képviselő-testületünk beszámolót hallgatott meg a 2022. évi belső ellenőrzésről, amely tavaly négy területet érintett (az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság működésének ellenőrzése, a Brunszvik Teréz Óvoda személyügyi ellenőrzése, az önkormányzati gépjárműhasználat ellenőrzése, az önkormányzat 2021. évi étkezési normatíva elszámolás ellenőrzése). Ezt követően testületünk elfogadta a 2022. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámolót.

5. Testületünk meghallgatta az egészségügyi alapellátás alakulásáról szóló 2022. évi beszámolót. Ennek keretében az alapellátási tevékenységet ellátó orvosok és a védőnők beszámolóit testületünk elfogadta.

6. A Képviselő-testület beszámolókat hallgatott meg Hivatalunktól és a Segítő Szolgálat vezetőjétől a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2022. évi teljesítése, valamint a szociális ellátások tárgyában. Megállapítást nyert, hogy az ide vonatkozó feladatokat az illetékes szervek maradéktalanul ellátták, ezt követően Képviselő-testületünk mindkét beszámolót elfogadta.

7. Meghallgatta a testületünk a Települési Értéktár Bizottság tavalyi évi munkájáról szóló tájékoztatást. Tavaly többek között a bizottság tagjai részt vettek a 2023. februárjában megjelent „Martonvásári Városkönyv” szövegének megírásában, szerkesztési munkáiban, képanyagának felkutatásában. Képviselő-testületünk elfogadta a beszámolót miután megállapították, hogy a bizottság tevékenységét a 2022-es évben is szabályszerűen végezte.

8. Képviselő-testületünk tájékoztatást kapott a testületi határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, projektek és rendeletek végrehajtásáról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, valamint a polgármester szabadságáról.

9. Az Országgyűlés az orosz-ukrán háború egy évvel ezelőtti kirobbanása kapcsán békepárti határozatot fogadott el. Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke felhívással fordult a hazai önkormányzatok Képviselő-testületeihez, hogy csatlakozzanak ehhez a határozatához. Ezt a felhívást korábban határozatban már a Fejér Vármegyei Közgyűlés is megerősítette. A fenti példákhoz hasonlóan Képviselő-testületünk is döntött a határozattal való egyetértésről.​​​​​​​

Mihálovics Zoltán

​​​​​​​