arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

VISSZATEKINTÉS ÉS JÖVŐBE NÉZÉS

Együtt az oktatásért, kultúráért, Martonvásárért: A Beethoven Alapítvány múltja, jelene és jövője kihívásokkal teli világunkban. Interjú Csapó Tamással, az alapítvány kuratóriumi elnökével.

- Lassan az első öt éves intézményvezetői ciklusának végéhez ér, mint iskolaigazgató és ezzel szorosan összefügg az iskola támogatásra létrehozott Beethoven Alapítvány működése is. Honnan indult az alapítvány?

2018-ban vettem át az iskola vezetését és már az elején látszott, hogy azokat az alapműködésen túli feladatokat, amelyeket a fenntartó nem tud támogatni, valamilyen forrásból meg kell oldanunk. Az eredeti terv az volt, hogy a meglévő iskolához köthető, Martonvásári Gyermekekért Alapítványt veszi át az új vezetés, de a terv – tőlem független okok miatt – meghiúsult. Így került sor az új, Beethoven Alapítvány létrehozására, amit aztán 2019-ben be is jegyeztek.

- Mik a fő célkitűzései a Beethoven Alapítványnak?

Az alapítók az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának emelése, a tárgyi feltételek javítása érdekében hozták létre az alapítványt kiemelten Beethoven kultusza és Martonvásár más kulturális hagyományainak ápolásában való aktív iskolai részvétel támogatására. Fő célja tehát az iskolai munka elősegítése, a központilag nem finanszírozott költségeket pályázatok, támogatások útján pótolni.

- Miket sikerült megvalósítani az elmúlt időszakban a kitűzött célokból?

A „nulláról” indulva azt hiszem, hogy nagyon sokat tudtunk tenni az alapítványon keresztül az iskoláért, tanulóinkért, és munkatársainkért. Az első évben például az Aiesec nemzetközi nonprofit diákszervezeten keresztül egy program keretében az iskolába külföldi önkéntesek érkeztek, akik az iskolai nyelvoktatásban segítettek anyanyelvi tanárként. Aztán a Covid előtt sikerült még egy tanári tanulmányi utat szerveznünk a Medves-vidékre. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a kollégák fejlesztésére is, az önként jelentkező pedagógusok folyamatosan részt vehetnek két neves professzor által irányított „Tanári minőség fejlesztése mentorprogramban”, amivel már tíz fő élt is. Ennek lényege, hogy óralátogatásokon, kérdőívezéseken keresztül megvizsgálják a tanár személyiségét és javaslatokat tesznek az erősítendő területekről, ha esetleg vannak ilyenek. Azt tartom benne nagyon hasznosnak, hogy nem központilag ütemezett, hanem önkéntes alapon lehet benne részt venni. De nagy volumenűek voltak a járvány okozta korlátok ellenére is a Beethoven250 emlékévvel kapcsolatos iskolai programjaink is.

- Igen, megérkeztünk a Covidhoz. Ebből a helyzetből a Beethoven Alapítvány hogyan vette ki a részét?

Nagyon hirtelen jött a lezárás és a digitális oktatásra való átállás, és nagyon gyorsan próbáltunk reagálni az új helyzetre. A Beethoven Alapítvány informatikai eszközök gyűjtését, kölcsönzését szervezte meg a digitális oktatásra való átálláskor, hogy az iskola hátrányos helyzetű tanulói számára is rendelkezésre álljon megfelelő eszköz az oktatásban való részvételhez. Összesen 30 okoseszköz (laptop, telefon, tablet) került adományként a tanulókhoz az alapítvány által, így nem volt olyan diák, aki eszközhiány miatt ne tudott volna csatlakozni az órákhoz, részt venni a digitális oktatásban.

- A Covid lecsendesedésével hogyan folytatódott a Beethoven Alapítvány munkája?

A fenntarthatóság, környezetvédelmi nevelés kapcsán igyekeztünk minél több programot szervezni, például papír,- és ruhagyűjtést is. Többféle, tanulóknak szóló tematikus programotkat szerveztünk, támogattunk, mint például EU-órák az Európa Parlament támogatásával, iskolai versenyek díjazása, vagy kiállításokon való részvétel. Emellett a kulturális, művészeti tevékenységekből is kivesszük a részünket. Idén első alkalommal került megrendezésre városi szinten iskolánk karácsonyi műsora, jótékonysági adománygyűjtéssel egybekötve. A teltházas előadás sikerét tekintve ennek folytatását tervezzük. Az ünnepre készülve sikerült egy harangjátékot is beszereznünk, ami egy újabb zenei csoport működését tette lehetővé. A Zene Világnapján iskolánk hagyományait folytatva három helyszínen élő zenével fogadtuk reggel diákjainkat, majd a nagyszünetben is közös zenéretáncra invitáltuk őket. Beethoven 252. születésnapja alkalmából készült emlékműsort szerveztünk, iskolánk teljes közösségének részvételével. Fontos programunk volt a Felelős Szülők Iskolája kiemelt szakértőinek a tantestület részére szóló előadása a kiégés megelőzéséről, a pedagóguspálya gondozásáról, pedagógiai módszerekről, kihívásokról, az asszertív kommunikációról, együttműködés a szülők- tanárok és- diákok között, határhúzás és megtartás témában. És persze nem szeretném kihagyni a felsorolásból a Beethoven Jótékonysági Esteket, amiből már a harmadikat tartottuk az idén, közel 1 millió Ft adományt gyűjtve, amelyet ezúton is köszönünk minden támogatónknak.

- Pályázni szokott a Beethoven Alapítvány?

Igen, természetesen, folyamatosan nézzük a lehetőségeket. A Nemzeti Együttműködési Alaptól nyertünk már működési támogatást, de nyáron például Martonvásár Város Önkormányzata támogatásával az iskolában egy új média tanterem került kialakítására és egyéb tantermek karbantartását és felújítását is elvégezhettük. Továbbá a Jane Goodall Intézettel is sikeres pályázatot bonyolítottunk, hogy az iskolai tanulói számára mind szerteágazóbb ismeretszerzési lehetőségeket biztosítsunk a környezetvédelem fontosságáról, és az abban való aktív részvételt biztosítsuk.

- Végezetül mik a jövőbeni tervek?

Nagyon sok tervünk van, szeretnénk a Beethoven Alapítványon keresztül – Beethoven vonatkozású – külföldi oktatási intézményekkel, alapítványokkal felvenni a kapcsolatot, kiépítve egy újabb nemzetközi hálót, amely az oktatás támogatásán túl esetleges cserediák programokat és kulturális, művészeti eseményeket is nyújthat. Az iskola folyamatos fejlesztésén túl természetesen az elsődleges feladatunk, hogy minél több olyan programot szervezzünk, támogassunk, amely hozzátesz az iskolai élethez és diákjaink fejlődését segítik. Ehhez várjuk továbbra is a szülők támogatását, és nagyon köszönjük a tavalyi adó 1%-okat is (600 ezer Ft gyűlt össze) és köszönjük, ha azt idén is az alapítványnak ajánlják fel.