arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

JÓBAN ROSSZBAN MARTONVÁSÁRON CIVIL ROVAT XVII. - Temetővel kapcsolatos tájékoztatás

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete ad pontos információkat a köztemetőkről és a temetkezésről.

A köztemető tulajdonosa az Önkormányzat, az üzemeltető a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

  1. Nyitva tartás:

április 1.-től szeptember 30.-ig 7.00 - 20.00 óráig

október 1.-től március 31.-ig 8.00 - 17.00 óráig

kiemelt ünnepnapokon 8.00 – 22.00 óráig tart nyitva.

A temető látogatása szempontjából kiemelt ünnepnapok:

a.) Húsvét

b.) Mindenszentek és halottak napja körüli időszak: november 1. – 2. és az ezt megelőző és követő 1 hét

c.) Karácsony szenteste: december 24.

d.) Újév: január 1.

A temetőt látogatni nyitvatartási időn belül lehet.

II. Általános szabályok:

  1. Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti, kegyeleti szertartást zavarhatja.
  2. A köztemető területén

a.) 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat,

b.) járművel közlekedni tilos,

ba.) az üzemeltetésben részt vevők,

bb.) a temetkezési- illetve kegyeleti szolgáltatást végzők,

bc.) a sírgondozás céljából emberi erővel nem mozdítható anyag szállítását végzők,

bd.) a mozgásukban korlátozott látogatók kivételével,

c.) hulladékot égetni tilos,

d.) a sírhely gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható,

e.) tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni,

f.) a sírok és a sírboltok kerítéssel nem határolhatók körül, padok és ülőalkalmatosságok temető szakaszokban nem építhetők.

3. A temetőben keletkező hulladék elhelyezésére több helyen van lehetőség: A főbejárat közelében a Dreher kripta mögött, a kettes parcella elején az urnafal folytatásában a kerítés mellett, a Brunszvik kripta mögött az útelágazásnál, a halottasház mögött a Szovjet emlékművel szemben és a Martongazda telephely bejárata felé az 5-ös parcella szélénél. Minden helyszínen szelektív hulladékgyűjtők vannak kihelyezve, így különválogatva tudják elhelyezni a műanyag, a fém, az üveg és a zöldhulladékot. Minden gyűjtőedényen fel van tüntetve, hogy milyen típusú hulladék elhelyezésére szolgál.

4. A temető területén 4 helyen van vízvételi lehetőség: a halottasház bejárata mellett, a Brunszvik kripta és a Dreher kripta mögött, valamint az 1-es 3-as 4-es parcella elágazásánál. Az üzemeltető a temető területén 12 db öntöző kannát biztosít, melyeket a helyükre vissza kell tenni használat után. Az öntöző kannákba gyomírtószer bekeverése szigorúan TILOS.

5. A temetőbe állatot bevinni – a vakvezető kutyák, a temetők őrzésében részt vevő kutyák kivételével – tilos.

6. A használó köteles
a) a használatában lévő sírhelyet, és síremléket folyamatosan tisztán-, rendben- és karbantartani,
b) folyamatosan gondoskodni a síremlék karbantartásról, megfelelő műszaki állapotának fenntartásáról,
c) baleset- vagy életveszélyessé vált síremléket haladéktalanul felújítani, vagy visszabontani,
d) gondoskodni a sírhely díszítéséről, virágosításáról, a sírfeliratok olvashatóságáról, a sírok beazonosíthatóságáról, a sírhely megváltási idejének lejárta előtt 60 nappal nyilatkozni arról, hogy továbbra is meg kívánja-e váltani a helyet,
f) gondoskodni a sír áthelyezése, felújítása, új síremlék állítása, exhumálás miatt feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról, annak feleslegessé válásától számított 15 napon belül,
g) a sírkőmaradványt az elszállításig az üzemeltető által kijelölt, a köztemető területén kialakított, kőtárolóba köteles elhelyezni.

A kőtárolóban elhelyezett síremlékek esetleges megrongálásáért az üzemeltetőt anyagi felelősség nem terheli.

Sírjelet és kegyeleti tárgyakat helyreállítás, vagy csere céljából – vagyonvédelmi okból - kizárólag az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után, annak írásbeli engedélyével a használó, vagy annak megbízottja viheti ki.

III. A temetői díjak (pl. sírhelymegváltás, újra váltás díja, ravatalozó használata utáni díj, stb.) és a temetkezési szabályok vonatkozásában a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t szükséges keresni az alábbi elérhetőségeken: 06-20/417-0424, temetkezes@martongazda.hu.