arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

JÓBAN ROSSZBAN MARTONVÁSÁRON CIVIL ROVAT XVI. - ÁSOTT KÚT, VERT KÚT, FÚRT KÚT jelenlegi szabályozása

ÁSOTT KÚT, VERT KÚT, FÚRT KÚT jelenlegi szabályozása

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500m³/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és a magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,
  • nem gazdasági célú (háztartási igénytől eltérő, azt meghaladó, gazdasági haszonnal járó) vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.) tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárás.

Ezen kívül jegyzői engedély szükséges:

2021. január 1-jétől a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményekkel kapcsolatos vízügyi feladatokat a Nemzeti Földügyi Központ látja el, a mezőgazdasági öntözési célt szolgáló kutakra vonatkozó kérelmet hozzájuk kell benyújtani.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.  hatályos rendelkezései értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság (természetes személynél 300 000 Ft-ig terjedhet) megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt (ÁSOTT KÚT, VERT KÚT, FÚRT KÚT egyaránt), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi a JEGYZŐNÉL!

Jegyző által kiadott engedélyek :

  • Létesítési engedély: A jegyzői engedélyezés körébe tartozó újonnan létesítendő kutak engedélyezése.
  • Fennmaradási engedély: Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított kutak esetében.
  • Üzemeltetési engedély: Azokra a kutakra, amelyek a jogszabályok értelmében korábban jogszerűen létesültek engedély nélkül. Újonnan létesülő kutak üzembe helyezéséhez.
  • Megszüntetési engedély: Használaton kívüli ásott vagy fúrt kút megszüntetése iránti kérelem esetén.

A kutak üzemeltetéséhez és fennmaradásához vízjogi engedéllyel kapcsolatos kérelem benyújtásakor csatolni kell:

  • fényképfelvételt a kútról és környezetéről;
  • CSAK FÚRT KÚT esetén szakértői tervdokumentációt és a szakértői jogosultságot igazoló dokumentumokat (41/2017. (XII.29.) BM rendelet és 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet értelmében).

A jegyzői eljárás illetékmentes, de (csak!) fúrt kutak esetében számolni kell a szakértői tervdokumentáció elkészítésének díjával, ennek mértéke szakértőnként eltérhet. Ásott kutaknál nem kell tervdokumentációt készíttetni.

Segítség a kút adatainak megadásához:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyintézési határidő: A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás ügyintézési határideje (teljes eljárásban) 60 nap.

A kérelem letölthető a www.martonvasar.hu oldalról, igényelhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. További információt Kitzingerné Libricz Anna ügyintézőtől kaphatnak az érdeklődők. (tel: 22/460-004; email: kitzingerne.libricz.anna@martonvasar.hu)