arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

AZ ÓVODÁS TEHETSÉGEK

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el: bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván.” (Kodály Zoltán)

Az Óvodai nevelés országos Alapprogramja meghatározza az óvodák számára a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás feladatait. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közé tartoznak a tehetséges gyermekek is.
Felmerülhet mindenkiben a kérdés, hogy beszélhetünk-e tehetségről az óvodáskorban? Felismerhetőek-e azok a tulajdonságok, amelyek a tehetséges gyermekekre jellemzőek? Az óvodás korú kisgyermekeknél tehetségről még nem beszélhetünk, inkább a tehetségre utaló jegyekről, tehetséggyanúról, tehetségígéretekről. Bizonyos kiemelkedő speciális képességeket már ebben a korban is megfigyelhetünk, például a zene, a matematika, a vizualitás vagy a mozgás területén.
Az óvodapedagógus fontos feladata, hogy felismerje a gyerekekben rejlő tehetségre utaló jegyeket és egyénre szabott módon foglalkozzék a tehetségígéretes gyermekekkel.
Az óvodában a tehetséges gyermekek fejlesztése történhet az óvodai csoportban, illetve „tehetséggondozó” foglalkozásokon, tehetségműhelyekben.
A tehetségműhelyekbe a csoportban dolgozó óvodapedagógusok megfigyelései, javaslatai alapján kerülhetnek be az 5-7 éves gyermekek. A megfigyeléseket az óvodába lépéstől kezdve végezzük, s mire a gyermekek elérik az ötödik életévüket, kitűnik, hogy kinek van kiváló kézügyessége, zenei hallása, fejlett nyelvi kifejezőképessége, logikus gondolkodása, ki az, KÖZÉPPONTBAN A SZAKMAISÁG Szabóné Pályi Judit • igazgató A Martonvásári Járás 2022. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése A Szent László Völgye Segítő Szolgálat Család és Gyermekjóléti Szolgálatának egyik fő tevékenysége, hogy figyelemmel kísérje a településen élő családok, gyermekek, személyek szociális helyzetét, életkörülményeit, gyermekjóléti és szociális szolgáltatások iránti szükségletét, valamint a gyermekvédelmi vagy más hatósági beavatkozást igénylő helyzeteket. Ennek érdekében működteti és koordinálja a gyermek veszélyeztetettségét illetve a család és személy krízishelyzetét aki jobban érdeklődik a természeti jelenségek iránt, vagy az átlagtól eltérő kiváló mozgáskoordinációs képességekkel rendelkezik.

Intézményünkben 2018-óta működnek a tehetségműhelyek, ahol a tervszerű és tudatos fejlesztés hatására megvalósul a gyermekek sokoldalú fejlesztése.
Intézményünkben 8 óvodapedagógus vezetésével négy tehetségműhely működik: — „Gondolkodó”,: — „Táncos-lábak”: — „Varázsecset”: — „Pattogó”
A következő időszak különösen várt eseménye a gyermekek életében a farsangi időszak, amelynek kezdete vízkereszt, január 6-a, és hamvazószerdáig tart.
A farsang a mókázásnak, a vidámságnak, a táncos mulatozásnak is helyet adó népszokás. Egy könnyedebb, felszabadultabb érzést biztosít, mely különösen vonzó tevékenységekre ad lehetőséget az óvodában. Ilyenkor a legizgalmasabb elfoglaltság, más ruhájába, „bőrébe” bújni, ami alól természetesen mi, óvodapedagógusok sem vagyunk kivételek, a gyermekek nagy örömére. Egymás után készülnek a farsang fő kellékei, a különböző technikákkal készült színes, ötletes álarcok, a játékuokhoz barkácsolt kiegészítő eszközök, valamint mókás dekorációk. A vidám zeneszó mellett nagyon finom illatok is terjengenek ebben az időszakban az óvoda falai között, hiszen a gyerekekkel mi is sütünk finomságokat. Főként a kisebb csoportokban a lelkes szülők is bekapcsolódnak egy-egy mese dramatizálásával, a kicsik örömére.

Naszály Hedvig • óvodapedagógus