arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

JÓBAN ROSSZBAN MARTONVÁSÁRON CIVIL ROVAT XII - Ebtartás szabályai

Ebtartás szabályai

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet határozza meg az ebtartás szabályait.

A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

Az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad.

Tilos kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani!

Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. A beültetést bármely állatorvos elvégezheti. Aki ezt elmulasztja, állatvédelmi bírsággal sújtható.

Az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként.

Az eb oltási könyvét meg kell őrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására tulajdonos köteles bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni.

Közterületre ebet csak pórázon, harapós vagy támadó természetű ebet szájkosárral szabad kivinni. Az eb kísérőjének és a felszerelésének alkalmasnak kell lennie az eb megfékezésére.

Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze, illetve köteles gondoskodni a keletkezett szennyeződés azonnali eltávolításáról. A közterület-felügyelő ezt ellenőrizheti, az erre vonatkozó önkormányzati rendelet szabályainak (Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016 (X.12.) önkormányzati rendelete a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról) megsértője bírsággal sújtható.

A jegyző nyilvántartást vezet a város közigazgatási területén tartott ebekről, az eb bejelentése kötelező, a nyomtatvány letölthető honlapunkról vagy kérheti ügyfélszolgálatunkon.

Az eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, jegyzőnél bejelenteni.

Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban nyilvántartottaktól eltérő vagy abból hiányzó adatokról a jegyző köteles az adatbázis működtetőjét értesíteni.

Kóbor eb bejelentése: Martonvásár közigazgatási területén kóbor ebet a Polgármesteri Hivatal elérhetőségein, (0622/460-004, ugyfelszolgalat@martonvasar.hu) munkaidőben lehet bejelenteni. Szerződött gyepmesteri partnerünk a székesfehérvári Alpha-Vet Kft., a kóbor eb befogását követően az elkóborolt ebek tulajdonosai viselik a befogás költségeit!