arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

JÓBAN ROSSZBAN MARTONVÁSÁRON CIVIL ROVAT VII. - TELEPÜLÉSKÉPI SZABÁLYOK

TELEPÜLÉSKÉPI SZABÁLYOK

 

Martonvásár Város területén betartandó településképi szabályokat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (IV.11.) a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete (TKR) szabályozza.

A szabályozás célja, hogy alkalmazásával megőrizzük Martonvásár jellegzetes területeinek kialakult arculatát azok egységességét. A rendelet nyolc településképi szempontból meghatározó területet (MT) határoz meg, melyekre vonatkozóan az általános érvényű szabályok mellett területspecifikus szabályok is definiálva lettek.

A szabályok meghatározzák az épület megjelenését befolyásoló homlokzaton megjelenő anyag és színhasználatot, tetőformát, tető hajlásszögét, tetőfedés anyagát, alkalmazható színeket. A közterületi ingatlanhatáron létesítendő kerítések, kialakíthatóságának szabályait.

A rendeletben meghatározott szabályok, kötelező érvényűek, be nem tartásuk településképi kötelezést és településképi bírságot von maga után.

A településképi szabályoknak való megfelelést az alábbi esetekben írásos formában is dokumentálni szükséges.

  • A rendelet alapján kötelező településképi konzultációt kell lefolytatni minden építési tevékenység esetében, ami Városközpont besorolású MT-n, illetve a város teljes területén, ha az helyi védett értéket érint vagy a lakóépület egyszerű bejelentésének hatálya alá tartozó építési tevékenység. A konzultáció során a benyújtott tervek településképi szabályoknak való megfelelése kerül ellenőrzésre, feltárva az azzal ellentétes tervezett megoldásokat. A konzultációról jegyzőkönyv készül.
  • Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni minden Városközpont MT területén található és Városközpont MT-t határoló közterületről látható, valamint a kiemelt közterületek mentén történő építésügyi hatósági engedélyhez és egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenység megkezdése előtt.

A teljes településre vonatkozóan bejelentési eljárás lefolytatása szükséges építmény teljes vagy részleges rendeltetésmódváltozása és önálló reklámtartó építmény, reklám elhelyezése esetén.

  • Az építési engedélyhez kötött tevékenységek esetében az ÉTDR rendszeren keresztül településkép véleményezési eljárást kell lefolytatni.

Mindhárom eljárás a kérelemhez tartozó mellékletek benyújtásával kezdeményezhető.

Az épületeken egymással harmonikus egységet alkotó színek alkalmazhatók, beleértve a homlokzati burkolatot, tetőhéjalást, a nyílászárók és az ereszcsatorna rendszer színezését is.

 

Használható homlokzati színek: a világos, szürkével, barnával vagy sárgával tört fehér szín és a világos földszínek. Épületek lábazatán a szürke, barna és okker sötét tónusai is alkalmazhatók.

Épületek homlokzatán megjelenő burkolatok:

  • szeletelt burkolatként csak téglány formájú kő alkalmazható, természetes vagy fehérre festett színben.
  • faburkolat, faszerkezet esetén a fa természetes árnyalatai, sötétbarna, szürke árnyalatai, valamint kizárólag hagyományőrző megjelenés elérésére a zöld nem harsány árnyalatai alkalmazhatók.
  • egyenes vágású, egyenes profilú, nem fényes vagy tükröző felületű kiselemes fémburkolat kiegészítő jelleggel használható.

Közterületek felől az épületek vakolt homlokzatait részlegesen színezéssel ellátni nem lehet, kivéve, ha az épület homlokzati struktúrája, tagozódása ezt lehetővé teszi.

 

Az épületek fedésénél cserépfedés (égetett agyag vagy beton), síkpala vagy korcolt fémlemezfedés alkalmazható. Fényes vagy tükröző felületű fémlemezfedés nem használható.

Az épületek tetőhéjalásánál a natúr égetett agyag színű, téglavörös, antracit, grafit szín árnyalatai alkalmazhatók, foltos cserép nem, csak egyszínű cserép alkalmazható, a héjalásához legfeljebb kétféle anyag alkalmazható.

Meglévő tető felújításakor egyszínű, natúr égetett agyag vagy szürke árnyalatú kiselemes zsindely is használható.

A Város területén 29-45° közötti hajlásszögű magastetős épület építhető. Az összes tetőfelület vízszintes síkra vetített területének legfeljebb 30%-án kialakítható alacsony hajlásszögű tető vagy lapostető is.

Városközpont kiemelt közterületek menti szakaszain az épületek a közterülettel párhuzamosan futó tetőgerincű magastetővel telepíthetők.

Kertvárosias és falusias lakóterületeken a tető fő gerincvonala a közterületre merőlegesen alakítható ki.

Tetőfelépítmény nyeregtetővel, kontyolt tetővel nem építhető. („kutyaól”)

Utcafronti homlokzaton lapostető attika kialakításával létesíthető.

 

Melléképület fedésére matt felületű, natúr égetett agyag vagy szürke árnyalatú cserepes lemez is alkalmazható.

A főépülethez közvetlenül csatlakozó melléképület tetőhajlásszöge a főépület tetőszerkezetének jellemző hajlásszögéhez illeszkedő módon alakítható ki.

 

Sorházas és társasházas területeken az épületek homlokzati felújítása, színezése, átalakítása, tetőzetének megváltoztatása egységes építészeti koncepció alapján lehetséges.

 

A részletes szabályokat tartalmazó rendelet elérhető az https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/404196 és településkép melléklet oldalon.

Bővebb tájékoztatást a 06-30/523-0402 telefonszámon és/vagy a jegyzo@martonvasar.hu e-mail címen kérhet.