arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Népszámlálás 2022

Tisztelt Martonvásári Polgárok!


A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2022. október 1. és november 28. között Magyarország területén népszámlálást tart, melynek célja, hogy pontos és részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. Ezek az információk
szükségesek a mindannyiunk életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések előkészítéséhez, a fejlesztések tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat - így a gyűjtendő adatok körét is - a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő, mely szerint az adatszolgáltatás - az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével - kötelező, az adatszolgáltatók kötelesek azokat a valóságnak megfelelően megadni.

A népszámlálást megelőzően - 2022. szeptember 15. és 30. között - a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) valamennyi magyarországi címre felkérő levelet fog küldeni a
népszámláláshoz kapcsolódó legfontosabb információkról, mely tartalmazni fogja az internetes önkitöltéshez szükséges belépési azonosítót is.

A népszámlálás 2022. október 1. és november 28. között kerül végrehajtásra, amely három szakaszra tagolódik:

1.időszak: 2022. október 1. és 2022. október 16. között az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket;

2.időszak: 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az időszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető;

3. időszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ebben az időszakban már csak azon személyek összeírására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél, akinek gondoskodnia kell ezen személyek összeírásáról is. 
 

Ennek a felelősségteljes munkának az elvégzéséhez kérjük az Önök együttműködését! Hivatalunk népszámlálási ügyintézőjének telefonos elérhetősége:
Széll Anett népszámlálási koordinátor
telefonszáma: 22/569-221

A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk megtalálhatók a www.ksh.hu oldalon

Dr. Szabó- Schmidt Katalin Erika
népszámlálási felelős

Dokumentumok