arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

Felmérés-Magyarország Kormánya a 2022/2023 fűtési szezonra vonatkozóan lehetőséget kíván biztosítani barnakőszén igénylésére.

Tisztelt Martonvásári lakosok!

 

Magyarország Kormánya a 2022/2023 fűtési szezonra vonatkozóan lehetőséget kíván biztosítani barnakőszén igénylésére.

Kérjük, hogy amennyiben barnakőszén- tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és élni szeretne az igénylés lehetőségével, akkor

  • a felhasználási hely címét és
  • a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifjezve)

legkésőbb 2022. szeptember 29. éjfélig küldje el a szell.anett@martonvasar.hu email címre, vagy papír alapon adja le az Önkormányzat ügyfélszolgálatán!

Fontos: az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, ami nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várható felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

 

Martonvásár Város Önkormányzata