arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Beszámoló képviselő-testületünk 2022. 07. 26-i üléséről

Beszámoló képviselő-testületünk július 26-i üléséről

 

Képviselő-testületünk július 26-án soron kívüli ülést tartott a Városháza Geróts-termében, ahol négy napirendi pontot tárgyalt.

  1. Javaslat gyermekétkeztetési szerződés módosítására

Törvényi felhatalmazás alapján Önkormányzatunk köteles biztosítani természetbeni ellátásként a gyermekek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést a helyi nevelési intézményekben. Önkormányzatunk a közétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján, a HPM Plus Kft.-vel 2019. február 28. napján kötött vállalkozási szerződés keretében biztosítja. A vállalkozási szerződés tartalmazta, hogy a Vállalkozó évente egyszer – október 1. és november 15. között – jogosult bejelenteni szolgáltatási díjemelési szándékát a Megrendelő felé, amely díjemelés a szükséges önkormányzati rendeletmódosítást követően, legkorábban a tárgyévet követő január 1. napi hatállyal léphet érvénybe. Erre hivatkozva a HPM Plus Kft. 2022. július 18-án megkereste Önkormányzatunkat és kezdeményezte a szerződés módosítását, illetve a díjemelési szándék korlátozott időben történő benyújtási lehetőségének törlését a feleken kívül álló, ugyanakkor a szerződést befolyásoló negatív és azonnali hatásokra hivatkozva. A Képviselő-testület döntése, hogy a megkeresés alapján elfogadott szerződésmódosítás következtében a Vállalkozó minden évben egyszer, időbeli korlátozás nélkül, jogosulttá válik bejelenteni szolgáltatási díjemelési szándékát a Megrendelő felé. A díjemelés változatlanul a szükséges önkormányzati rendeletmódosítást követően léphet életbe. 

  1. Javaslat gyermekétkeztetési térítési díjak megállapítására

A HPM Plus Kft. előzőekben ismertetett megkeresésében tájékoztatta Polgármesterünket, hogy 2022. szeptember 1-jei hatállyal emelni kívánja eladási árait. A díjemelési szándékot a szomszédos országot érintő háborús helyzettel, a világgazdaság kedvezőtlen hatásaival, valamint a KSH által közzétett 2022. június havi 22,1 százalékos élelmiszer drágulással, ez utóbbin belül pedig a közétkeztetésben felhasznált alapvető élelmiszerek 35%-os drágulásával indokolta. A javaslat átlagosan 25%-os emelést tartalmaz, mely érinti a szülői térítési díjak emelkedését is 2022. szeptember 1-től, viszont összességében a díjemelésnek a nagyobb részét Önkormányzatunk vállalja, ezzel is levéve a teher egy részét a szülőkről. Képviselő-testületünk a fentiek szerint elfogadta, hogy a Vállalkozó az alábbi díjak felszámítására jogosult a megjelölt dátumtól: 

Brunszvik Teréz Óvoda: 908 Ft/nap, Martonvásári Beethoven Általános Iskola: 1138 Ft/nap, Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 7-14 évesek: 1173 Ft/nap, 15-18 évesek: 1981 Ft/nap, 19-60 évesek: 2064 Ft/nap.

A nettó nyersanyagköltségek, vagyis a szülők által fizetett díjak az alábbiak szerint módosulnak: 

Brunszvik Teréz Óvoda: 595 Ft/nap, Martonvásári Beethoven Általános Iskola: 660 Ft/nap, Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 7-14 évesek: 900 Ft/nap, 15-18 évesek: 1000 Ft/nap, 19-60 évesek: 1065 Ft/nap.

 

  1. Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei, valamint a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi összevont közbeszerzési tervének módosítására

A közbeszerzési törvény szerint az önkormányzatoknak éves közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre tervezett közbeszerzésekről legkésőbb a tárgyév március 31-ig. Testületünk február 15-i ülésén fogadta el a 2022. évi közbeszerzési tervét, melyet 127/2022. (V. 31.) határozatával már módosított. A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. közbeszerzési tervét pedig testületünk 63/2022. (III. 22.) határozatával fogadta el. A közbeszerzési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a közbeszerzési terven kívüli közbeszerzésekre, illetve a módosított közbeszerzésekre is lefolytatható az eljárás, de csak a közbeszerzési terv módosításával, azt megindokolva. Önkormányzatunk összevont közbeszerzési tervét Képviselő-testületünk jogosult jóváhagyni. Egyrészről a 2022. évi közbeszerzési tervünk, másrészről a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. közbeszerzési tervének módosítását indokolta a rezsicsökkentési szabályok olyan módosítása, amely alapján a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatásra kizárólag a lakossági fogyasztó jogosult. Éppen ezért az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló Kormányrendelet már tartalmazza, hogy 2022. augusztus 1-jétől az önkormányzatok már nem tartoznak az egyetemes szolgáltatási jogosulti körbe. Augusztus 1-től 2022. december 31-ig végső menedékes ellátás keretében vételezi Önkormányzatunk az áramot és a gázt, azzal, hogy előzetes kalkulációk szerint, amelyek a korábbi fogyasztási adatokból indultak ki, ebben az évben, az eddig számított energiakiadásokat 17 millió forinttal növeli meg, melyből Önkormányzatunknak nagyságrendileg 11 millió forintot kell biztosítania. A kizárás miatt az eddig tervezett energiabeszerzésünket újra kell szabni, és piaci áron kell a villamos energiát és a gázt beszereznünk, melynek értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárokat, ami szintén indokolja, hogy testületünk módosítsa Önkormányzatunk és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022- évi közbeszerzési tervét. Képviselő testületünk a fentieket megismerve elfogadta mindkét határozati javaslatot.

  1. Javaslat a Martonvásár 1220/3 hrsz.-ú ingatlanon történő helyszín bérléséről és az ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról

A V3GS MBC Hungary Kft., mint a VIASAT WORLDWIDE LIMITED magyarországi képviselete megkereste Önkormányzatunkat parabola-antenna elhelyezésére és műholdas internet fejlesztésére vonatkozóan. A parabola-antenna elhelyezéséhez egy 32 nm nagyságú terület bérlése szükséges. Önkormányzatunk megvizsgálta a kérést a földterület használatára és megállapította, hogy a 1220/3 hrsz.-ú kivett vízmű alkalmas a Vállalkozás terjeszkedésére. A bérleti szerződés-tervezet 10+5+5 éves időintervallumra szól, 1 200 000 Ft éves bérleti díj mellett azzal, hogy a díjat évente a KSH által kiadott, az előző évre vonatkozóan publikált év/év alapú fogyasztói árindex figyelembevételével módosítják a Felek. A bérleti díj ilyen indexálására először 2023. január 1-jén jogosult a Bérbeadó, amely alapja a 2022. évi fogyasztói árindex értéke lesz és a bérleti díj indexálása 2023. január 1-jétől lesz hatályos. Képviselő-testületünk a fentiek alapján elfogadta a bérleti szerződést azzal, hogy a víztorony területére az új bérlő meghatározott technológiai feltételekkel települhet be és nem zavarhatja a víztorony működését.

 

Mihálovics Zoltán

okleveles politológus

kabinet-titkár