Álláslehetőség - óvodapedagógust keres a Brunszvik Teréz óvoda

2022.06.06. 02:38

Brunszvik Teréz Óvoda-Martonvásár

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Brunszvik Teréz Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tervezi és szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait. Segíti a hátrányban lévő gyermekek felzárkóztatását, érvényesíti a tehetséggondozás, másság elfogadását. Munkájának alapját az Óvodai Nevelés Országos Programja és az intézmény Pedagógiai Programja adja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, diplomamásolat, felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stefkovits Ferencné nyújt, a 0622/460-290; +3620/56-53-853 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Brunszvik Teréz Óvoda-Martonvásár címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ó/E/50/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

•         Elektronikus úton Stefkovits Ferencné részére a mvovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Stefkovits Ferencné, Fejér megye, 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az óvoda a bértábla szerinti fizetés mellett biztosít az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott cafetériát, útiköltséget, ruhapénzt és "Martonvásár pótlékot", lehetőség van továbbképzéseken való részvételre, szakmai fejlődésre.

Elérhetőségek

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Brunszvik kastély és parkja

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik kastély és parkja honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu