Álláspályázat - JOGI REFERENS

2021.07.16. 02:21

Martonvásári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Martonvásári Polgármesteri Hivatal Városmenedzsment szervezeti egységében

JOGI REFERENS
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár, Budai út 13.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 22. pontja szerinti
: jogi és perképviseleti
feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Közreműködés a hivatal jogi-igazgatási, törvényességi
ellenőrzési feladataiban, az önkormányzati jogi ügyek vitelében (előkészítési, kapcsolattartási, koordinációs,
adatszolgáltatás, beszámolási és tájékoztatási feladatok, végrehajtásban való közreműködés, az
önkormányzatot/intézményeit/cégeit érintő peres ügyek vitelének koordinációja). Közreműködés az
önkormányzati, intézményi szerződések előkészítésében és megkötésében (jogi szempontú véleményezés, jogi
ellenjegyzés, a szerződéskötésből fakadó feladatok teljesítésének ellenőrzése). Közreműködik az önkormányzat
közbeszerzéseinek, beszerzéseinek lebonyolításában (közbeszerzések jogi felügyelete, jelentési, adatszolgáltatási
és nyilvántartási feladatok). Feladata a birtokvédelmi és önkormányzati végrehajtási ügyek intézése,
koordinációja.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének vonatkozó rendeletei, a hivatali SzMSz és a közszolgálati szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Egyetem, jogász,
•         Jogi vagy közigazgatási területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Közbeszerzések, beszerzések lebonyolításában szerzett 1 év alatti szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 8. § 1. melléklete alapján),
• iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata,
• nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhetik a pályázó anyagát,
• erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány
kikéréséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2021. szeptember 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
Miklósné Pető Rita aljegyző részére a aljegyzo@martonvasar.hu e-mail
címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója,
a jegyző bírálja el, a polgármester és az aljegyző véleményének kikérése mellett. A kiírási feltételeknek
mindenben megfelelő pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt, amennyiben a járványhelyzet lehetővé
teszi. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A próbaidő 6 hónap. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Dr. Szabó-Schmidt Katalin, jegyző nyújt, a 06-22-460-233-os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Martonvásár honlapja, hirdetőtáblája: 2021.07.13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkakört betöltő részére a kisebb, de jól
szervezett közösség lehetőségeit, csapatmunkát, korszerű munkafeltételeket, a végzett feladatok szerinti, akár
mobil eszközöket, egyéb irányú érdeklődésének megfelelő többlet feladatok többlet díjazásért történő
végzésének lehetőségét, rugalmasabb munkafeltételeket tudunk biztosítani. Kiváló munkavégzés esetén személyi
illetményt biztosítunk. A gépjárművel történő munkába járást kiemelten támogatjuk, megyei autópálya matricát,
a jogviszony idejére önkormányzati flottába tartozó telefonkártyát tudunk biztosítani. Cserébe munkája iránt
elhívatott, csapatban dolgozni tudó, precíz kollégánkat keressük.

Elérhetőségek

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Brunszvik kastély és parkja

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik kastély és parkja honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu