Álláspályázat - ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ

2021.07.16. 02:18

Martonvásári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Martonvásári Polgármesteri Hivatal Gazdasági igazgatóságának Adóirodáján

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő,
A munkavégzés helye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. melléklet 14. Hatósági (adóügyi) feladatkör I. besorolási
osztályban (felsőfokú végzettséggel)
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A helyi adókról szóló törvény és a vonatkozó helyi
rendeletek alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (felderítés, adóbevallások feldolgozása, kérelmek
ügyintézése, könyvelés, végrehajtás stb.), kiemelten az iparűzési adóval kapcsolatos feladatok, az adók módjára
behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés, az adózás rendjéről szóló törvény alapján a munkakörébe
tartozó feladat és hatáskör gyakorlása, statisztikai jelentések készítése, az ASP adó szakrendszerének
alkalmazásával.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének vonatkozó rendeletei, a hivatali SzMSz és a közszolgálati szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola: pénzügyi, adóügyi, közgazdasági vagy igazgatásszervező, jogi, informatikai szakirány,
•         Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         önkormányzatnál vagy adóigazgatásban szerzett 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•         ASP adóügyi és irat szakrendszerek ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 8. § 1. melléklete alapján),
• iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata,
• nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhetik a pályázó anyagát,
• erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány
kikéréséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja: Miklósné Pető Rita aljegyző részére az aljegyzo@martonvasar.hu e-mail
címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója,
a jegyző bírálja el, a polgármester egyetértése és a felettes, gazdasági igazgató és az aljegyző véleményének
kikérése mellett. A kiírási feltételeknek mindenben megfelelő pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt,
amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A próbaidő 6
hónap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bíró László gazdasági igazgató nyújt, a 06-22-
569-203-os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Martonvásár honlapja, hirdetőtáblája: 2021.07.13.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkakört betöltő részére a kisebb, de jól
szervezett közösség lehetőségeit, csapatmunkát, korszerű munkafeltételeket, a végzett feladatok szerinti, akár
mobil eszközöket, egyéb irányú érdeklődésének megfelelő többlet feladatok többlet díjazásért történő
végzésének lehetőségét, rugalmasabb munkafeltételeket tudunk biztosítani. Az illetményalap magasabb összegű;
kiváló munkavégzés esetén személyi illetmény. A gépjárművel történő munkába járást kiemelten támogatjuk,
megyei autópálya matricát, a jogviszony idejére önkormányzati flottába tartozó telefonkártyát tudunk biztosítani.
Cserébe lelkes, odaadó, precíz, csapatban dolgozni tudó és szerető, önállóan is boldoguló kollégát keresünk, akár
részmunkaidőben is.

Elérhetőségek

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Brunszvik kastély és parkja

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik kastély és parkja honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu