arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Álláspályázatok - SZERVEZÉSI ÜGYKEZELŐ-IRATTÁROS

Martonvásári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Martonvásári Polgármesteri Hivatal Szervezési irodáján
SZERVEZÉSI ÜGYKEZELŐ-IRATTÁROS

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű legfeljebb 2023.11.15-ig tartó közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár, Budai út 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet II. 27. pont II. besorolási osztályban meghatározott illetőleg levéltári kezelő, iratkezelő, irattárosi, informatikai feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A polgármesteri hivatal irattározásra köteles dokumentumainak ki- és bevételezése, küldemények bontása, érkeztetés, iktatás, postázás, számítógépes nyilvántartás, az irattár teljes körű felelős kezelése, év végi zárása, selejtezési és archiválási feladatok, levéltári engedélyeztetés, nyilvántartások vezetése, határidős iratok kezelése, egyéb ügykezelői és jegyzőkönyv-vezetői feladatok, kapcsolódó informatikai feladatok az ASP iratkezelő szakrendszerének alkalmazásával, honlappal kapcsolatos feladatok, információ biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos koordinációs feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének vonatkozó rendeletei, a hivatali SzMSz és a közszolgálati szabályzat az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•    Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

•    Középiskola/gimnázium, Közgazdasági, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati, levéltári szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,

•    Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•    Középfokú képesítés, informatikai, levéltári területen,

•    Közigazgatásban, iktatásban szerzett 1 év alatti szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete alapján),
  • iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata,
  • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát,
  • erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében kikéréséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Miklósné Pető Rita aljegyző részére a aljegyzo@martonvasar.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, a jegyző bírálja el. A kinevezéshez a polgármester jóváhagyása szükséges. A munkakör 6 hónap próbaidő kikötése mellett tölthető be közszolgálati ügykezelői jogviszonyban. A pályázat eredményéről e-mailben nyújtunk tájékoztatást. Papír alapon benyújtott dokumentumokat nem áll módunkban visszaküldeni. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buda Gabriella nyújt, a 06-22-460-233 -os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Martonvásár honlapja, hirdetőtáblája 2020.07.02.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkakört betöltő részére a kisebb, de jól szervezett közösség lehetőségeit, csapatmunkát, korszerű munkafeltételeket, a végzett feladatok szerinti, akár mobil eszközöket, egyéb irányú érdeklődésének megfelelő többlet feladatok többlet díjazásért történő végzésének lehetőségét, rugalmasabb munkafeltételeket tudunk biztosítani. A gépjárművel történő munkába járást kiemelten támogatjuk, megyei autópálya matricát, a jogviszony idejére önkormányzati flottába tartozó kedvező díjas telefonkártyát tudunk biztosítani munkatársunknak a hivatali szabályzatokban foglaltak szerint. Cserébe lelkes, odaadó, precíz, csapatban dolgozni tudó és szerető, önállóan is boldoguló, hosszabb távú munkavégzésben gondolkodó munkatársunk jelentkezését várjuk, akár a köz szolgálatára elkötelezett hozzáállással bíró újrakezdő, munkába visszatérő szülő részéről is. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.martonvasar.hu honlapon szerezhet.