Tájékoztató a kutak legalizálásával (fennmaradásával) kapcsolatos eljárásról

2018.11.22. 11:35

Tisztelt martonvásári lakosság!

A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra, vagyis minden olyan kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet engedély nélkül létesítettek.

A törvény értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

 

Figyelem: A korábbiakban közölt információt, miszerint "a kormány javaslatot nyújtott be fenti határidő 2020. december 31.-ig történő meghosszabbítására",  az Országgyűlés nem szavazta meg, tehát a fent említett határidő marad érvényben.

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet alapján a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

- nem gazdasági célú vízigény.

Amennyiben az előző feltételek együttesen nem teljesülnek, akkor a Katasztrófavédelmi Igazgatóság folytat le eljárást a kút fennmaradási engedélyezési ügyében.

Az eljárás folyamata:

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) alapján.

Fontos, hogy a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet értelmében tervdokumentációt csak olyan tervező készíthet, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a BM rendelet 2. számú mellékletének II. pontjában előírt adatokat, valamint a kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló dokumentumokat.

Az eljárás során minden esetben szakértőként kell bevonni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet. Amennyiben az érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

Ha a kút ivóvíz igény kielégítésére is szolgál, akkor szakhatóságot is be kell vonni. A szakhatóság az eljárása során a kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi és csak megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását. (Érdemes megjegyezni, csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál. Vagyis, ha vezetékes ivóvíz van az ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez nem gazdasági célból történik, akkor nem kell a Népegészségügyi Főosztályt szakhatóságként bevonni.)

Fennmaradási engedély csak a szakértői vélemény, valamint a szakhatósági hozzájárulás megléte esetén adható ki.
Az eljárás 2018. december 31. napjáig mentes a közigazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól, azonban a fentiekből látható, hogy a jogalkotó a kutak engedélyeztetési eljárását tette díjmentessé, a tervdokumentáció készíttetése a továbbiakban is terhet ró a létesítőkre.


Dr. Szabó-Schmidt Katalin Erika
jegyző tartós távollétében:

Miklósné Pető Rita
aljegyző

 

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu