Szavazaszámláló bizottsági tagokat és póttagokat keresünk

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOKAT

ÉS PÓTTAGOKAT KERESÜNK

 

Tisztelt Martonvásáriak!

 

A Helyi Választási Iroda az elkövetkező 4 éves időszak választási eljárásainak lebonyolításában való közreműködéshez szavazatszámláló bizottsági tagok, póttagok jelentkezését várja.

A szavazatszámláló bizottságnak kizárólag Martonvásáron lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A tagok, illetve póttagok megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart majd.

A szavazatszámláló bizottságok tagjai a polgármester előtt esküt tesznek, feladataikkal kapcsolatosan oktatásban vesznek részt. A bizottságok tagjait a szavazás napján végzett tevékenységükért tiszteletdíj illeti meg, továbbá A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet.

Nem lehet szavazatszámláló bizottsági tag a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

Kérem, hogy jelentkezésüket a jegyzo@martonvasar.hu elektronikus levelezési címre juttassák el, a személyazonosításhoz szükséges adatok és elérhetőségek megadásával legkésőbb 2018. január 30-ig.

 

Segítő közreműködésüket ezúton is köszönöm!

 

Dr. Szabó-Schmidt Katalin

jegyző

Helyi Választási Iroda vezetője

Választási határozatok, hirdetmények, tájékoztatók

Választási határozatok:

 

A szavazókörök módosításáról (2017 november)

A nemzetiségi szavazókör kijelöléséről

A megválasztható képviselők számáról