/ nyomtatás

Egyházak

 

Római Katolikus Plébánia

2462 Martonvásár, Dózsa György út 16.
Telefon: 22/460-179


Református Lelkészi Hivatal

2462 Martonvásár, Budai u. 6.
Telefon: 22/460-804


 

 

Szent Anna plébánia

Biztosan minden kornak meg voltak a jellemző kérdései, emberi problémái. Az egyház pedig mindig az adott kor színvonalán és eszközeivel válaszolt ezekre. Válaszolt a problémákra tetteivel (gyógyított, segítette a szegényeket, tanított, tudományos eredményeket produkált) és válaszolt az Igével. Azzal az Igével, ami változatlan és örök.

Nekünk hívő katolikus keresztényeknek Martonvásáron ugyanaz a feladatunk, mint többi keresztény testvérünknek itt, szerte a hazában, szerte a világban, volt a letűnt korokban és lesz a jövőben: tenni a dolgunkat, de nem a korszellem, hanem hitünk által irányítottan. Meglátni a közvetlen környezetünk szükségét, megadni az emberileg megadható segítséget, ráirányítani a figyelmet arra, ami az emberi dimenzión kívül esik.

E feladatunk, keresztény küldetésünk ellátásában fontos eszköz lehet az internet. Bízunk benne, hogy lehet úgy használni ezt a korszerű eszközt, hogy az végső soron az embereket visszacsalogassa a természetes közösségekbe. Az egyház történelme bizonyította, hogy valóságos, élő és természetes közösség. Mi tehát ennek szolgálatára szánjuk ezt az internetes oldalt.

Kívánjuk a látogatónak, hogy merítsen hasznos információkat, találjon örömet, vigasztalást és érezze Isten áldó kegyelmét!