/ nyomtatás

Alapítványok

 

Bruszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány

2462 Martonvásár  Bruszvik u.2.
Képviselő: dr. Balla Lászlóné
Telefonszám: 06-30-201-9765  

Adószám: 18482155-1-07
Számlaszám: 10100792-72845700-00000001 

http://brunszvikterez.hu/

Alapítványunk égisze alatt 1994 óta azon fáradozunk, hogy kiadványokkal, rendezvényekkel, s immár a honlap nyújtotta lehetőségek kiaknázásával is hozzájáruljunk Brunszvik Teréz és az ő eszmei örökségét tovább gyarapító rokonai, mindenekelőtt az unokahúga, Teleki Blanka emlékének ébrentartásához és a szellemi hagyatékuk közkinccsé tételéhez.

 

 

Együtt-Értük Alapítvány

2462 Martonvásár,  Bajcsy Zsilinszki út 32.
Képviselő: Orbánné Molnár Anikó
Telefonszám: 06-22-460-003
E-mail: egyuttertuk@freemail.hu

Adószám: 19097123-1-07
Számlaszám: 11736116-20093776

http://www.egyuttertuk.sulinet.hu/

A martonvásári Általános Iskola és Diákotthon mellet 1991 óta működik. Az alapító okiratban megfogalmazott cél: a középsúlyos fokban értelmileg akadályozott gyermekek életkörülményeinek javítása.

 

Tevékenységrendszerükben szerepelt az elmúlt évek alatt:

- a gyermekek táborozásának, kirándulásainak támogatása,
- játékvásárlás,
- ruhaadományok továbbítása,
- hangszervásárlás,
- úszásoktatás támogatása,
- Majális (rendezvénysorozat az értelmileg akadályozott gyermekekért) évenkénti megrendezése.

 

 

Martonvásári Gyermekekért Alapítvány

2462 Martonvásár, Szent László út 2. 
Képviselő: Turcsányi Klára kuratórium elnöke
Telefonszám: 06-22-569-210
E-mail: beethoveniskola@gmail.com
 
Adószám: 18485866-1-07
Számlaszám: 11742111-20042677

 

 

Martonvásári Gyermekkert Alapítvány

2462 Martonvásár  Deák Ferenc út 3/A
Képviselő: Morberné Balogh Eszter
Telefonszám: 06-22-460-290
E-mail: mvovoda@gmail.com

Adószám: 18493368-1-07
Számlaszám: 10403174-50526668-69671005

http://www.civikor.hu/cikkek/martonvasari_gyermekkert.php

Alapítványunk 2002. februárjától működik a martonvásári Bunszvik Teréz Napköziotthonos Óvodában. Lelkes szülők alapították azzal a szándékkal, hogy anyagilag is segítsék az óvodában folyó nevelőmunkát, támogassák a pedagógusok ötleteit, kezdeményezéseit és gyarapítsák a megvalósításhoz szükséges eszközöket. Az óvónők a pályázati lehetőségek kihasználásával próbálják előteremteni az anyagi forrásokat.

 

 

Martonvásár Sportjáért Alapítvány
 

Az alapítványt 1991.10.01-én azzal a szándékkal hozták létre martonvásári lelkes sportbarátok, (Alapítók: Dobos Lajos, Horváth Ottó, Illés Kálmán, Keczán Pál, Kupi József, Porvay László, Tóth Iván, Varga Kozma Béla) hogy segítse a helyi sportélet szervezését, lebonyolítását.

Az alapítvány céljai:

·       Martonvásár szervezett keretek között folyó sportéletének segítése, támogatása.

·      A sportolni vágyók lehetőségeinek biztosítása.

·      Tehetséges fiatalok nevelése, képzése.

·      Martonvásár hírnevének öregbítése, képviselete a sport területén.

·      Közösségi életre nevelés.

 

A kuratórium összetétele

Tóth András - elnök,
Csiki Botond - tag,
Szeidl Tamás - tag.

Konkrét céljaink között szerepel egy járási sportágválasztó esemény megszervezése is, ahol bemutatkozhatnának a helyi és környékbeli egyesületek, közösségek, sportágak.


Ezen célkitűzések megvalósítása érdekében kérjük támogatásukat vagy adójuk 1%-ának felajánlását.

Köszönjük!

Martonvásár Sportjáért Alapítvány
Adószámunk: 19097037-1-07
Bankszámla számunk: 57800040-10000018 (B3 Takarékszövetkezet)

 

 

 

Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány

2462 Martonvásár, Szent László út 2.
Képviselő: dr.Bakacsi Gyula  
Telefonszám: 06-22-460-083
E-mail: mv.tehetsegalapitvany@vipmail.hu

Adószám: 18484195-1-07
Számlaszám: 11996705-06260082-10000001

http://www.civikor.hu/cikkek/martonvasari_tehetseggondozo.php

Az Alapító Okiratban megfogalmazott célok:

- a művészetoktatás színvonalának javítása, hogy méltó legyen Martonvásár szellemi örökségéhez, egyetemes zenetörténeti emlékeihez
- a Művészeti Iskola oktatási körülményeinek javítása, korszerűsítése
- a tehetséges növendékek felkarolása, a belföldi és külföldi fesztiválokon, kiállításokon, alkotótáborokban való részvétel elősegítése lehetőségeink szerint a művészeti tevékenységekhez szükséges eszközök vásárlása, bérlése
- országosan kiemelkedõ tanulmányi és versenyeredményeket elérõ tanulók és tanáraik jutalmazása (az „ Év Tanára”, és az„ Év Növendéke” díjak alapítása)"

 

 

Százszorszép Alapítvány

2462 Martonvásár Budai u. 13. 
Képviselő: Dr. Kiss Attila Balázs
Telefonszám: --
E-mail: szazszorszep@martonvasar.hu


Adószám: 19095619-1-07
Számlaszám: 57800040-10006241

http://www.szazszorszep.hu/

A táncegyüttes 1979-ben alakult.Legfőbb célunk és feladatunk a Kárpát-medencében élők tánchagyományainak anyanyelvi fokon való elsajátítása, népi kultúrájának megismerése, megőrzése, tudatos ápolása, művelése és színpadi formában történő megjelenítése, népszerűsítése.

 

 

ZÖLD ALapítvány MArtonvásárért

2462 Martonvásár Budai u. 88.
Képviselő: Benkó Sándor
Telefonszám: 06-20-9374-238
E-mail: zold.alma@t-online.hu

Adószám: 18495841-1-07
Számlaszám: 10403136-49575157-51521007

http://www.zold-alma.hu/

A ZÖLD ALapítvány MArtonvásárért, vagy ahogyan gyakran említenek bennünket a ZÖLD ALMA 2004-ben kezdte meg működését Martonvásár, illetve annak kistérségében. Az Alapító Okiratunkban meghatározott célok elérése érdekében számtalan területen végezzük tevékenységünket szűkebb és tágabb környezetünk védelme érdekében, a környezetkultúra fejlődéséért, a környezettudatos szemléletformálás hatékonyságának növeléséért.

 

 

"Martonvásárért" Alapítvány

             2462 Martonvásár Budai u. 13.

Képviselő: Bártol Botond

Adószám: 18481116-1-07

Az Alapítvány közhasznú szervezet 1998. január 1-jétől és 2014. június 1. napjától ez változatlanul fennáll.

Az Alapítvány célja Martonvásár kulturális értékeinek megőrzése és idegenforgalmának, városképének, arculatának óvása, fejlesztése, szépítése, infrastruktúrájának fejlesztése érdekében tevékenykedők támogatása, az egységes arculat kialakítása, a természeti értékek óvása, valamint a zöldfelületek, közterületek ápolása, szépítése. Emellett kiemelt prioritások az oktatás tárgyi eszközeinek bővítése, valamint a tanulócsoportok támogatása, a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.