/ nyomtatás

Közzétételi lista

Különös közzétételi lista

 

A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23.§-a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé:

Óvoda neve:

Brunszvik Teréz Óvoda

Óvoda címe:

2462 Martonvásár Deák Ferenc utca 3.

Óvoda elérhetősége:

06 22 460 290

mvovoda@gmail.com

Alapító okirat száma:

814-4/2015

OM azonosító:

030016

 

 1. Óvodapedagógusok száma: 21 fő

ebből

felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok száma

10 fő

ebből

főiskolai végzettségű óvodapedagógusok száma

10 fő

ebből

szakközépiskolai végzettségű óvodapedagógusok száma

1 fő

ebből

szakvizsgázott

3 fő

ebből

vezető-óvodapedagógus végzettségű

2 fő

ebből

tanító végzettségű

1 fő

ebből

gyógypedagógus végzettségű

1 fő

ebből

fejlesztőpedagógus végzettségű

2 fő

ebből

román-ének-zene szakos iskolai tanár

1 fő

ebből

német nemzetiségi óvodapedagógus

1 fő

 

2. )Nevelő munkát segítő alkalmazottak száma: 15 fő szakképzettség + végzettség (1 fő gyes)

ebből

dajka munkakörben foglalkoztatott

10 fő

ebből

dajka végzettségű

 7 fő

ebből

pedasszisztens foglalkoztatott

 3 fő

ebből

pedagógiai asszisztens végzettségű

 3 fő

ebből

óvodatitkár munkakörben foglalkoztatott

 1 fő

 

 1. Nevelés nélküli munkanapok

20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 3§. (5)-(6) bekezdése alapján évente öt munkanapot vehet igénybe az intézmény, melyről – a törvénynek megfelelően minimum 7 munkanappal előtte értesítjük a szülőket.

2016. október 14.

2017. február vagy április (Brunszvik Teréz Szakmai nap időpontjától függően)

2017. március 18.

2017. június 20.

2017. augusztus 31.

 1. Nyitvatartási idő: 6.30-17.00
 2. Éves munkaterv alapján a rendezvényeink

Sorsz.

Célok

Feladatok

Határidő

 1.  

Technikai dolgozók munkába állása

Udvar, csoportok rendbetétele, játékok fertőtlenítése

08.25-től

 1.  

Törvényi előírásoknak megfelelés

SZMSZ, Házirend felülvizsgálata, Éves munkaterv elkészítése

folyamatos

 1.  

Nyitó értekezlet

 

Nevelési év indítása, munkaterv megtárgyalása, tűzvédelmi, munkavédelmi előadás megtartása

gyerekeknek tűzvédelmi riadó szervezése (várható időpont: IX. 20.)

08.31.

 1.  

Csoportszobák otthonossá tétele

dekorálás, rendezés

08.25-től folyamatos

 1.  

Családlátogatások

Gyermekek családjának, nevelési szokásainak megismerése

folyamatos

 1.  

Gyermekvédelem

Gyermekvédelmi szempontok figyelembe vételével feljegyzések készítése óvodásainkról, szükség esetén figyelemmel kísérés, családsegítő szolgálattal kapcsolattartás, jelzőrendszer működtetése

 

folyamatos

 1.  

Felvételi mulasztási napló

Gyermekek adatainak pontos, hiánytalan bevezetése, előző évi naplók lezárása

09.01-től folyamatosan

 1.  

Munkaidő, munkarend, takarítási területek meghatározása

Naprakész, pontos működés feltételeinek megteremtése

09.01.

 1.  

Csoportnapló

Csoportnapló kitöltése, folyamatos vezetése a Pedagógiai Program céljainak, feladatainak megfelelően

vezetés folyamatosan, leadási határidők: IX.16., I. 15., VI. 10.

 1.  

Új gyermekek beszoktatása

Szervezés, felkészülés, fogadó és születésnapos ajándék elkészítése, a gyermekek részére az átmenet megkönnyítése

 

folyamatos

 1.  

Régi gyermekek visszaszoktatása

Felkészülés, feltételek, lehetőségek biztosítása, szülinapos ajándékok készítése

08.30-tól

 1.  

Gyermekek tájékoztatása a balesetveszélyről

Baleset megelőzés (udvari, csoportszobai játékok rendeltetésszerű használata, növényeket nem szabad megkóstolni…)

folyamatos

 1.  

Becs (Belső Értékelési Csoport hatékony működtetése)

Belső Értékelési Csoport Éves Munkatervének elkészítése, elfogadása, nevelő testület tájékoztatása a feladatokról, feladatok elvégzése

folyamatos

 1.  

Mihály nap (Családi nap) közösségformáló rendezvény, hagyományőrzés

Programok szervezése

Állatkirakodás

Főzés

Kézműves foglalkozások, hagyományőrzés

10. 01.

 1.  

Egészséges életmódra nevelés

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0670 főzőnap (5 alkalom)

2016. 10.  11-től 2017. 05. 31-ig

5 alkalom

 1.  

Egészséges életmódra nevelés

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0670 Bajnokság (4 alkalom)

2016. 10.  11-től 2017. 05. 31-ig

5 alkalom

 1.  

Egészséges életmódra nevelés

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0670 Túra (1 alkalom)

2016. 10.  11-től 2017. 05. 31-ig

5 alkalom

 1.  

Munkaközösségek működtetése

 

Éves tervek, feladatok, működtetés

szeptember 15.

 1.  

Nevelés nélküli munkanap

Közösségformáló nap programokkal, feladatokkal

október 14.

 1.  

 

Gyermekek felmérése

Pedagógiai Program szerint a gyermekek felmérése

október vége és április vége

 1.  

Sikeres pályázás

Kiírt pályázatok figyelemmel kísérése, elkészítése

folyamatos

 1.  

 

Környezettudatos szemléletre nevelés

Pedagógiai Program szerint, újra hasznosítás lehetőségének keresése, fenntarthatóságra nevelés, gyerekeken keresztül a szülők érzékenyítése a környezetünk védelmére („Rend-rendelet”)

folyamatos

 1.  

Egészségügyi könyvek meghosszabbítása

Időpont egyeztetés az orvossal, tüdőszűrés

szeptember

 1.  

Logopédiai fejlesztés, gyógytestnevelés biztosítása, logopédiai szülői értekezlet, szenzomotoros terápia

Törvényi előírásnak megfelelés, fejlesztéshez feltételek biztosítása, martonvásári szakszolgálattal kapcsolat tartása

szeptember

 1.  

Népmese napja, állatok világnapja

Családok ösztönzése a mesélésre,

séta, kirándulás szervezése korcsoport figyelembe vételével

09. 30.

10. 05.

 1.  

Szülők tájékoztatása a nevelési év céljairól

Szülői értekezletek szervezése, témák: nevelési célok, feladatok, újonnan induló csoportokban SZMK tagok megválasztása

09.30-ig

 1.  

Szülői szervezet működtetése

Értekezlet szervezése, SZMK vezető választása

Éves terv elkészítése, elfogadása

10.13.

 1.  

Szakmai film elkészítése

Kapcsolat felvétel az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával

2017. 04.

 1.  

Nagycsoportos szülőknek tájékoztatás

Iskolaérettségről tájékoztatás a szülőknek az iskola részéről, tanítónő vezetésével

2016. 11. 17.

 1.  

Jelentősebb események megörökítése

Óvodáról emlékkönyv vezetése

folyamatos

 1.  

Zenei Világnap ünneplése

Hangszeres bemutató a Művészeti Iskola részvételével

 

10. 25.

 1.  

Helyi lapban tudósítás az óvoda életéről

Hónap utolsó napjáig cikk leadás, aktuális témák megjelentetése, koordinálási munka ellátása

folyamatos

 1.  

Szelektív hulladékgyűjtésre nevelés

Papír, elem,

komposztálás

október 4-6.

 1.  

Névadónkra Brunszvik Terézre emlékezünk

 

virághagyma duggatása, bokrok ültetése csoportonként

 

10.15. (időjárástól függően)

 1.  

Statisztikai létszámjelentés, gyermekek ellátása OM azonosítóval

Pontos, időre adott adatszolgáltatás

október 15. folyamatos

 1.  

Óvoda környezetének szépítése

Csoportonként társadalmi munka szervezése

időjárástól függően tavasszal vagy ősszel minden csoport legalább egy alkalommal

 1.  

TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0670 pályázat elvárásainak megfelelés

Fenntartási időszak második éve lezárult, anyag feltöltése a rendszerbe

10.10.

 1.  

Őszi ünnep

Szomszéd csoportoknál vendégség, gyümölcskóstolgatás, Portéka Bábszínház előadásában „A nagy magrabló megtekintése”

10.24.

 1.  

Együttműködés a tanítónőkkel

Volt óvodásaink látogatása

november 15-16.

 1.  

Önértékelési folyamat elvégzése

Szaktanácsadói látogatásban részesül: Berkiné Sáska Anna, Buzás Csilla, Dr. Schekkné Bódai Tünde, Kissné Molnár Zsuzsanna

november 10./ december 1./ január / március

 1.  

Gyermekek megajándékozása karácsonyra

csoportonként ajándékok kiválasztása, beszerzése

november végéig

 1.  

Márton napi népszokás felelevenítése

Készülődés csoportonként, lámpások készítése, népszokás megismerése, felelevenítése, felvonulás a szülőkkel a városi rendezvényre, óvodapedagógusok által kézműves foglalkozások biztosítása

 

11.11.              

 1.  

A családokkal az együttműködés elmélyítése

Őszi évszakzáró közös tevékenység szervezése

december közepéig

 1.  

Játékok védelme a hideg ellen

Játékok elrakása, csap fagymentesítése, zuhanyzó lefedése

komposztáló átforgatása a Martongazda Kft. segítségével         

fagy beállta előtt

 1.  

Madárvédelem, környezettudatos nevelés

Madáretetők kihelyezése, itatók és etetők folyamatos feltöltése, környezet ismeretére, szeretetére nevelés

fagy beállta előtt, illetve folyamatosan

 1.  

Mikulás hagyományának ápolása

Ellátogat hozzánk a Mikulás, két-két csoport együtt ünnepel

12. 06.

 1.  

Iskolaérettségi vizsgálat kérése

Szükség esetén az iskolaérettségi vizsgálat kérése a Fejér Megyei Szakszolgálat Martonvásári Tagintézményétől

postára adás dec. 15-ig

 1.  

Karácsonyi ünnep hagyományának ápolása, együttlét örömének megélése

Karácsonyi hangulat megteremtése (mondókák, versek, dalok, sütés), első gyertyagyújtás csoportban, a többi közösen az aulában

 

11. 25.

12. 02.

12. 09.

12. 16.

 1.  

Közösségi érzés erősítése a dolgozók körében

Dolgozók, nyugdíjasok közös karácsonyi ünnepe

 

12. 21.

 1.  

Kapcsolattartás a szülőkkel

Szülői értekezletek szervezése

január 

 1.  

Kapcsolattartás a szülőkkel

SZMK ülés szervezése, szülők tájékoztatása az első féléves munkáról és a terveinkről, közös programok egyeztetése

január közepe

 1.  

Brunszvik Teréz Szakmai Nap (konferencia)

Apor Vilmos Katolikus Főiskolával együttműködés, rendezvény szervezésében, lebonyolításában aktív részvétel

február-március

 1.  

Szülő-gyermek, óvónő-gyermek együttműködésének élménye, pozitív érzések megélése, tavalyi nagycsoportosa-

inkkal kapcsolattartás

Rajzpályázat: „Farsangi álarc, maszk!” címmel

kiállítás szervezése (Brunszvik Teréz Óvoda+Martonvásári Gyermekkert Alapítvány támogatásával)

február

 1.  

Farsangi népszokás hagyományának ápolás, csoport közösségének megerősítése (gyermekek, szülők, dolgozók)

 

Csoportonként szervezés, szülők vendégül látása

február

 1.  

Sokoldalú udvari játéklehetőség biztosítása

Udvari játékok fertőtlenítése, balesetvédelemre figyelem felhívás, szabályok felelevenítése

időjárástól függően

 1.  

1848/49-es szabadságharcra emlékezünk

Gyermekek életkorának megfelelő tevékenykedés, Emlékezés terére kivonulás, virágok, zászlók elhelyezése

03.16.

 1.  

Más óvodák módszereinek megismerése, közösségi érzés erősítése

Szakmai nap, programszervezés

03.18.

 1.  

Víz világnapja

 

Kísérletek, játékok a vízzel csoportonként

 

03.22.

 1.  

Év végi kirándulások szervezése csoportoknak

Program szervezés a csoport életkorának megfelelően

április-május

 1.  

Kapcsolat erősítése az iskolával

Tavalyi nagycsoportosaink vendégül látása

április

 1.  

„Mesetúra”

A fogfájós nyulacska mese feldolgozása

Bábmunkaközösség tagjai segítségével a mese feldolgozása, az összes óvodás bevonása a közös tevékenységbe

04.11.

 1.  

Húsvéti népszokás felelevenítése

Tojásfestés, locsolkodás, locsolóversek, népszokással ismerkedés

04.12.

 1.  

Föld világnapjára készülünk

Növények ültetése, az óvoda környezetének szépítése, madárbarát növények ültetése (orgona)

04.21.

 1.  

Kapcsolattartás a szülőkkel

Anyák napi ünnepség, évzárók szervezése, búcsúajándék vásárlása, illetve készítése (könyvjelző) az iskolába indulóknak

május 31-ig

 1.  

Madarak és fák napja

’Madárbarát óvoda” feltételeinek biztosítása, csoportonként, tevékenységeken keresztül ismeret bővítés

05.10

 1.  

Kapcsolattartás az iskolával

Nagycsoportosok vendégül látják a tanítókat és ellátogatnak az iskolába

május

 1.  

Nagycsoportosoknak közös élmény szerzése

„Ovi tábor” szervezése, megvalósítása

július

 1.  

Tanév értékelése, nyári feladatok meghatározása

Tanévzáró értekezlet szervezése

06.20.

 1.  

Nyári élet zökkenőmentessé tétele

Nyári programok, nyári élet szervezése

06.16-tól

 

 1. Gyermekcsoportjaink száma: 10

Csoportok

Induló létszám
2016. szeptember
1.

 

Tényleges létszám 2016. október 1.

Várható létszám 2016. december 31.

 

Várható létszám 2017. augusztus 31.

 
 

Nyuszi

13

14

17

26

 

Mókus

21

21

22

22

 

Cinke

21

22

23

24

 

Katica

23

23

23

23

 

Csiga

25

25

25

25

 

Maci

20

20

20

20

 

Delfin

23

23

23

23

 

Süni

21

22

22

22

 

Méhecske

24

24

24

24

 

Pillangó

26

25

25

25

 

Összesen

217

219

224

234

 

 

 1. Étkezéssel összefüggő kedvezmények

Az ingyenes étkeztetés lehetőségéről és igénybevételének módjáról, nevelési év során bekövetkező változások bejelentési kötelezettségéről, büntetőjogi felelősségről a szülőt először az óvodai beiratkozáskor az óvodavezető tájékoztatja, majd a csoportos óvodapedagógus a családlátogatás alkalmával és az óvodakezdéskor.

Az intézményünkben az óvodatitkár gyűjti össze a nyilatkozatokat, és az abban foglaltak alapján megállapításra kerül az ingyenes étkezésre jogosultság. Az intézmény a szülői nyilatkozatban foglaltakat nem ellenőrzi, az abban foglaltak alátámasztására iratok, dokumentumok csatolására a szülőt nem kötelezhetjük, kivéve a A 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet 18. § (5)a és (7) a pontja alapján tartós betegségről és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről kérünk határozatot.

Nyilatkozat kitöltése nélkül az ingyenes étkezés nem vehető igénybe. Az óvoda honlapján biztosított a tájékoztatás, a szükséges dokumentum letölthető.

 

Ingyenes étkezésre jogosult:

 • - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
 • - tartós vagy fogyatékossággal élő gyermek,
 • - azok az egészséges gyermekek, akiknek a családjában nevelkedő testvér-függetlenül az életkortól – tartósan beteg vagy fogyatékos,
 • - akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
 • - akiknek a nevelésbe vételét elrendelte a gyámhatóság,
 • - akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. 

 

Azon gyermekek részesülhetnek kizárólagosan speciális étrendben, akiknek erről szakorvosi véleményük van.

 

8.)  Szülőkkel való kapcsolattartás formája

- Az óvodavezető hétfőn 8-9-ig vagy előzetes időpont egyeztetéssel kereshető

- A szülői szervezet és az óvodapedagógusok kapcsolattartásának rendszere:

A szülők az óvodában meghatározott jogaik és kötelezettségeik teljesítésének érdekében szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.  A Szülői Szervezet működéséről a tagok döntenek.

Az intézményi szintű szülői szervezet vezetőjével az óvodavezető, a csoportszintű szülői szervezet képviselőivel, az óvodapedagógusok tartanak kapcsolatot.

Az óvoda szintű szülői szervezet vezetője részt vesz a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjainak tárgyalásán, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a szülői szervezet érintett.

Az óvoda vezetője a szülői szervezet vezetőjét legalább félévente tájékoztatja az óvodában folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről.

 

 

- A szülők és az óvodapedagógusok együttműködésének lehetőségei:

 •  - évszakzárók alkalmával, (újonnan induló csoportnál az első évben nem)
 •  - ünnepélyeken,
 •  - fogadóórákon,
 •  - családlátogatások alkalmával (újonnan belépő gyermeknél mindig, szükség esetén a gyermekvédelmi felelőssel többször is),
 •  - szülői értekezletek, szülői fórumok alkalmával,
 •  - faliújságon megjelenő óvodai hírek formájában,
 •  - gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül,
 •  - óvodai rendezvények során.

 

2016. október 1.