/ nyomtatás

Polgármester

 

DR. SZABÓ TIBOR POLGÁRMESTER

 

Kedves Olvasó!

 

A választások lezárultával újra nekilátunk számbavenni a következő ötéves ciklus teendőit. Viszonylag könnyű hely­zetben vagyunk, hiszen az előző időszakban elvégeztük az alapozó munkát, az irányokat sikerült kijelölni. Természetesen az elmúlt hetekben nagyon sok ötlet, javaslat, elvárás fogal­mazódott meg az Önök részéről is.

 

Meggyőződésem, hogy továbbra is az itt lakók mindennapja­inak kényelmesebbé, biztonságosabbá, tartalmasabbá tétele a fő feladatunk.

 

Folytatnunk kell tehát a város utcáinak rendezését, bizony jócskán vannak még javítandó út- és járdaszakaszok…

 

Gyermekeink, fiataljaink tanulásának, tartalmas időtöltésének biztosítása a jövő generációja iránti legfontosabb köte­lességünk. Óvodánk, iskolánk és kulturális, illetve sportléte­sítményeink bővítésének előkészítése megtörtént, a tervek megvannak, várjuk a pályázati lehetőségek megnyílását. Ahogy az előző hónapok egyeztetései alapján már jeleztem Martonvásár mintegy fél milliárd forintnyi uniós forrásra számíthat az elkövetkező években.

 

Természetesen az önkormányzat fontos feladata a rászorulók, betegek gondjainak enyhítése. A jövőben is számíthatnak se­gítségünkre mindazok, akik önerőből nehezebben boldogulnak.

 

Közösségünk erejét mutatja, hogy mennyire vagyunk szo­lidárisak egymással, tartjuk állampolgári erénynek a közös teherviselést. Szeretnénk a közterheket az eddigieknél ki­egyensúlyozottabban, igazságosabban megosztani. Hosszú távon mindenképpen indokolt vállalkozóink adóinak csök­kentése. Első lépésként az iparűzési adó kis mértékű mér­séklését tervezzük, és a telek, illetve építmény adót is az eddiginél alacsonyabb mértékben szabjuk meg. Mindezzel szeretnénk minél több, hosszú távon bevételeinket növelő befektetőt Martonvásárra vonzani.

 

Továbbra sem tartjuk indokoltnak, hogy magánszemélyek, ha ingatlanukat nem haszonszerzésre használják, a kommu­nális adón kívül más terhet viseljenek, ennek mértékét pedig a fizetőképességhez szeretnénk igazítani. Várhatóan havonta ezer forint körüli többlet vállalását kérjük polgárainktól. A befolyó összeget a város üzemeltetésére, utak, járdák to­vábbi javítására, beruházásaink folytatására, elsősorban az óvoda bővítésére, esetleg egy bölcsőde létrehozására és az egészségügyi ellátás feltételeinek biztosítására szeretnénk felhasználni.

 

Kérem, terveink támogatásával továbbra is segítsék munkánkat.