/ nyomtatás

Elérhetőségek

 

Martonvásári Polgármesteri Hivatal

  • Cím: 2462 Martonvásár, Budai u.13.
  • Központi telefonszám, ügyfélszolgálat: 06-22 460-004
  • Fax: 06-22 460-229

 

Ügyfélfogadás

  • Hétfő: 13:00-tól16:00-ig
  • Szerda: 8:00-tól 12:00-ig és 13:00-tól 17:00-ig
  • Péntek: 8:00-tól 12:00-ig

 

Pénztári nap 

  • Szerda: 13:00-tól 17:00-ig,

 

 

ELÉRHETŐSÉGEK

NÉV

FELADATKÖR

OSZTÁLY

DR. SZABÓ TIBOR

POLGÁRMESTER

polgarmester@martonvasar.hu
Tel.: 460-233

GUCSEK ISTVÁN

ALPOLGÁRMESTER

alpolgarmester@martonvasar.hu
Tel.: 460-004

HORVÁTH BÁLINT

ALPOLGÁRMESTER

horvath.balint@martonvasar.hu
Tel.: 460-004

DR. SZABÓ-SCHMIDT KATALIN

JEGYZŐ

jegyzo@martonvasar.hu

Tel.: 569-220

MIKLÓSNÉ PETŐ RITA

ALJEGYZŐ

aljegyzo@martonnvas.hu
Tel.: 460-004

     

HUMÁN OSZTÁLY

KOVACSEVICSNÉ DR. BÖGI VIKTÓRIA

HUMÁN IGAZGATÓ

kovacsevicsne.viktoria@martonvasar.hu
Tel.: 569-227

HUMÁN CSOPORT

MOLNÁR LÍVIA

HUMÁNSZERVEZÉSI REFERENS

 testületi referens: jkv-ek vezetése és kapcsolódó nyilvántartás, társulási tanácsok működtetése, köznevelési, közétkeztetés, kulturális feladatok, alapító okiratok,  népesség

molnar.livia@martonvasar.hu
Tel.: 569-225

BUDA GABRIELLA

TITKÁRSÁGVEZETŐ

polgármesteri munka segítése, szervezése, nk-i kapcsolatok

titkarsag@martonvasar.hu
Tel.: 460-233

SZÉLL ANETT

SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ

szoc.ügyintézés, gyermekvéd., segítő szolg. felügyelete,  eü., szoc. biz. jkv. vezetés

szell.anett@martonvasar.hu
Tel.: 569-221

SZABÓNÉ SZITTNYAI KRISZTINA

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ

birtokvédelem, végrehajtási ügyek, hagyaték, közfoglalkoztatás, közérdekű munka

szabone.krisztina@martonvasar.hu
Tel.: 569-204

WINKLER RÓZSA

ANYAKÖNYVVEZETŐ

winkler.rozsa@martonvasar.hu

Tel.: 0630-364-0642

MEZEINÉ MOLNÁR TÜNDE

SZERVEZÉSI ÜGYKEZELŐ – IRATTÁROS

érkeztetés, szignálásra előkészítése, iktatás, irattározás, selejtezés, határidőnyilv.tartás, képv. tartozásmentessége, vagyonnyilatkozatok kezelése

mezeine.molnar.tunde@martonvasar.hu

Tel.: 460-233

EISENBACHER JUDIT IRÉN

SZERVEZÉSI ÜGYKEZELŐ – LAKOSSÁGSZOLGÁLATI ASSZISZTENS

egyedi lakossági kommunikáció, lakosságszolg. működtetése, segítés nyomtatványkitöltésben, egyéb ügyek ügyintézésében, talált tárgyak, katasztrófavéd., ált.alpgm admin. segítése, postázás

ugyfelszolgalat@martonvasar.hu
Tel.: 460-004
Fax: 460-229

MŰSZAKI CSOPORT

TÓTH ZOLTÁN

MŰSZAKI CSOPORTVEZETŐ

ép.hat. ügyek Baracska, Kajászó, Vál

epitesugy@martonvasar.hu
Tel.: 569-208

 

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ

Tordas, Gyúró, Martonvásár


Tel.: 569-208

SÁRI DÁNIEL

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ

 Ercsi, Ráckeresztúr

Tel.: 569-208

CSUHAI FELÍCIÁN

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

állattartási feladatok – szállítás, védelem, nyilv.tart., ellenőrzés, ebek, méhek, veszélyes áll., vadászat, földművelésügyi, növényvédelmi fel., környezetvédelem, természetvédelem, hírközlés, mezőőri koordináció,  katasztrófavédelem műszaki, ellátási feladataiban való közreműk, közter. használat, közter. foglalás, útfelügyelet, helyszíni ellenőrzési fel.ok, címnyilvántartás, házszámozás

csuhai.felician@martonvasar.hu
Tel.: 569-208

TÓTH TIBOR

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

toth.tibor@martonvasar.hu
Tel.: 569-208


CSIKI BOTOND

MEZŐŐR – MT.

 
 

GAZDASÁGI OSZTÁLY

BÍRÓ LÁSZLÓ

GAZDASÁGI IGAZGATÓ

ov-i feladatok, stratégiai tervezés megalapozása, költségvetés előkészítés, végrehajtás, beszámolás koordinációja, gazdálkodás ellenőrzése

lbiro@martonvasar.hu
Tel.: 569-203

PÉNZÜGYI CSOPORT

TOMPA ANNA

ÖNKORMÁNYZATI REFERENS - CSOPORTVEZETŐ

számviteli, könyvelési, nyilvántartási feladatok

tompa.anna@martonvasar.hu

Tel.: 569-205

TOMPAI JUDIT

VEZETŐ KONTROLLER

önkormányzati, hivatali költségvetés tervezés, nyilvántartás, jelentés, beszámolók, bérgazdálkodás, bérszámfejtés

tompai.judit@martonvasar.hu

Tel.: 569-205

GAJDÓ ZSUZSANNA

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI REFERENS

BBK, óvoda, egyéb társulás költségvetési, tervezési, végrehajtási, nyilvántartási, jelentési, beszámolási feladatok

 

JAKAB ZOLTÁNNÉ

KISTÉRSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI REFERENS

 kistérségi költségvetés, intézmények

jakab.zoltanne@martonvasar.hu

Tel.: 569-229

LUDÁNYI MÓNIKA

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ

BBK, költségvetési, tervezési, végrehajtási, nyilvántartási, jelentési, beszámolási feladatok

ludanyi.monika@martonvsar.hu

Tel.: 569-229

HUTVÁGNER KÁROLYNÉ

BANKI REFERENS ÉS PÉNZTÁROS

6 házipénztár kezelése, banki ügyek, szerződés nyilvántartás, leltározás, nyilvántartás

hutvagner.karolyne@martonvasar.hu

Tel.: 569-222

ADÓCSOPORT

   

FARKASNÉ VÉCSEI ERZSÉBET

ADÓÜGYI REFERENS – CSOPORTVEZETŐ

csoportvezetői feladatok, statisztika, tervezés, panaszügyek, építmény és telekadó

vecsei.erzsebet@martonvasar.hu

Tel.: 569-224

NÉMETH ISTVÁNNÉ

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ

iparűzési adó, talajterhelési díj, mezőőri járulék

nemeth.istvanne@martonvasar.hu

Tel.: 569-223

 

ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ

kommunális adó, gépjárműadó, adóvégrehajtási ügyek, adóigazolás

 

Tel.: 569-206

 

VÁROSMENEDZSMENT

MOLNÁR BALÁZS

PROJEKTMENEDZSER

pályázat kutatás, írás, kezelés, nyilvántart., beruházás ösztönzés

molnar.balazs@martonvasar.hu
Tel.: 569-209

KOVÁCS LAJOS ATTILA

FŐMÉRNÖK

önk-i műszaki feladatok: kommunális, közműszolgáltatási fel., vagyonkezelés, -gazdálkodás, nyilvántartás, közlekedés, beruházás előkészítés, nyomonkövetés, ellenőrzés, koordináció, kapcsolattartás önk. cégekkel

kovacs.lajos@martonvasar.hu
Tel.: 569-209

KRAIN-BONDOR ADRIENN

VÁROSÉPÍTÉSZ városkép, város tervezés, városfejlesztés, vállalkozás ösztönzés, kommunikációs kreatív feladatok előkészítése

krain.bondor.adrienn@martonvasar.hu
Tel.: 569-209

CSOMA TAMÁS

KOMMUNIKÁCIÓS REFERENS

csoma.tamas@martonvasar.hu