Hirdetmény a helyi építési szabályok (HÉSZ) módosításáról

HIRDETMÉNY

 

Martonvásár Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019 novemberében döntött a város településrendezési eszközeinek módosításáról. A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg.

A tervezési munka során a módosítási igények vizsgálatát, és a változtatási koncepció felállítását követően a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosításának javaslata készült el. Az alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai indokait tartalmazzák a változás várható hatása szerinti területre vonatkozóan, a települési főépítész e tárgyban született nyilatkozata szerinti tartalommal.

A tervező iroda elkészítette a módosítás munkaközi anyagát, ami a honlapon csatolva megtalálható.

 A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le.

 A Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés szerint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (3), (5) és (6) bekezdése szerinti előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

 Fentiekre tekintettel a településrendezési eszközök csatolt dokumentáció szerinti módosításáról az észrevételeiket és javaslataikat 2020. július  2. napjáig tudják megtenni a onkormanyzat@martonvasar.hu e-mail címre.

A módosítással érintett településrendezési eszközök dokumentációja itt érhető el - letöltés

Martonvásár, 2020. június 17.

 

Dr. Szabó Tibor

  polgármester

Dokumentumok

Építési ügyek ügyleírásai

Fúrt kutak bejelentésének új határideje: 2023.december.31.
A bejelentés további lépéseiről bővebben ITT tájékozódhat.
A 2018-ban megjelent tájékoztatónkat ITT olvashatja el.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 1. napjától megszűnik a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban az építéshatósági ügyek feladatellátása (ügyintézés és az ügyfélfogadás is), 2020. március 1. napjától a Fejér Megyei Kormányhivatal lesz az eljáró szerv a Martonvásári Járásban. Bővebb információkat ITT talál.

AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGOT ÉRINTŐ HATÁSKÖRI VÁLTOZÁSOK 2020. MÁRCIUS 1-TŐL
A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának közleménye (2020.02.28.)

Településképi ügyek: Ügyleírások

ÉTDR ügyintézés:
Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.

Az építéshatósági eljárás közös szabályairól: Tájékoztató
E-építési napló: Tájékoztató
ÉTDR: Tájékoztató
Ügyleírás minta: Bontás tudomásulvétele
Ügyleírás minta: Bontási engedély
Ügyleírás minta: Építési engedély
Ügyleírás minta: Fennmaradási engedély
Ügyleírás minta: Használatbavételi engedély
Ügyleírás minta: Jogutódlás tudomásul vétele

Martonvásár, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Vál, Baracska, Ráckeresztúr és Tordas  hatályos építésügyi dokumentumai ITT találhatók

Illetékesség építéshatósági ügyekben: Martonvásár, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Vál, Baracska, Ráckeresztúr és Tordas

Illetékesség településképi ügyekben: Martonvásár. 

Egyéb esetben a Településképi ügyek az építési tevékenységgel érintett település Polgármesterének hatáskörébe tartoznak. 

​​​​​​

2021. január 19.
Márió, Sára
Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu