EP VÁLASZTÁS 2019.

2019.03.18. 15:24

Tisztelt Választópolgárok!

Köztársasági Elnök Úr 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak választását, mellyel kapcsolatban a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) részéről az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

 

1./ Mi a teendő, ha a választópolgár a választás napján az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén tartózkodik? (pl.: más településen üdül, kórházi kezelésre megy, családlátogatás miatt Magyarországon belül más településen tartózkodik)

Ez esetben átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő.

A Helyi Választási Iroda – a választópolgár (FIGYELEM! VÁLTOZÁS!) május 22-én SZERDÁN 16 óráig benyújtott átjelentkezési vagy olyan mozgóurna iránti kérelme alapján, melyben a kérelmező a lakcímétől eltérő szavazókörbe kér mozgóurnát, s így azt egyben átjelentkezési kérelemnek is kell kezelni – a választópolgárt felveszi azon településnek a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván (ezzel egyidejűleg törlésre kerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből).

A választópolgár – május 22-én 16 óráig – kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt település helyett másik településen szavazhasson (azaz módosíthatja kérelmét).

A választópolgár
- levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten május 22-én 16 óráig,
- személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16 óráig
kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

Az átjelentkezéshez szükséges kérelem nyomtatványon nyújtható be, elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon keresztül, továbbá személyesen vagy levélben. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a http://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek oldalról. Személyes ügyintézés esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem.

A Martonvásárra átjelentkezők számára az 001. szavazókör került kijelölésre.

 

2./ Mi a teendő, ha a választópolgár a választás napján külföldön tartózkodik? (Külképviseleti szavazás)

A választás napján külföldön tartózkodó magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár adott országban a külképviseleteken (nagykövetség, konzulátus) szavazhat, amennyiben külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszt elő.

A Helyi Választási Iroda – a választópolgár május 17-én 16 óráig benyújtott kérelme alapján – a választópolgárt felveszi azon külképviselet névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván, egyidejűleg feltünteti a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékén, hogy a választópolgár a külképviseleti névjegyzékben szerepel.

Ugyanígy, ezen határidőig kell kérnie kérelme esetleges visszavonását vagy módosítását. Aki mégis Magyarországon kíván szavazni, az május 22-én 16 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe.

A külképviseletek címéről, valamint a szavazás idejéről (Egyes országokban eltérő lehet!) a http://www.valasztas.hu/kulkepviseleti-szavazas1 oldalon tájékozódhat. Fontos! Csak ezeken a településeken élhet választójogával!

A kérelem nyomtatványon nyújtható be elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon keresztül, továbbá személyesen vagy levélben. A kérelem levélben történő benyújtásához a forma-nyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu oldalról.

 

3./ Szavazhatok-e levélben?

Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nem szavazhat levélben.

 

4./ Mi a teendő, ha a választópolgár egészségi állapota miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben a szavazás napján?

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy

fogyatékossága, illetve fogva tartása (ideértve a házi vagy reintegrációs őrizetben lévő személyeket is) miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.

A mozgóurnát a választópolgár

• kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre,

• ha előzőleg átjelentkezett, akkor kérheti a település területén található bármely címre,

• ha előzőleg nem jelentkezett át, május 22-én 16 óráig akkor is kérheti bármely település területén található bármely címre. Ebben az esetben a mozgóurna iránti igényt egyben átjelentkezési kérelemnek is kell tekinteni.

A mozgóurna iránti kérelmet
a) a Helyi Választási Irodához
aa) levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb május 22-én 16 óráig,
ab) személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16 óráig, vagy
ac) május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten május 26-án, a választás napján VASÁRNAP 12 óráig,

b) az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, május 26-án, legkésőbb 12 óráig kell benyújtani.

A választópolgár – május 24-én 16 óráig – kérheti, hogy​​​​​​​
- a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy​​​​​​​
- a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.

A kérelem nyomtatványon nyújtható be elektronikusan a www.valasztas.hu oldalon keresztül, továbbá meghatalmazott útján (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és

ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell) vagy levélben. A kérelem meghatalmazottal vagy levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu oldalról.

Amennyiben mozgóurnás szavazás lehetőségét kérte, és ezt fentebb jelölt határidőig nem vonta vissza, a szavazóköri helyiségben nem szavazhat!

 

5./ Európai Unió más tagállamának állampolgára miként vehet részt a szavazáson?

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 10-én 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen

Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb 2019. május 16-án 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.

 

6./ A fogyatékossággal élő választópolgár milyen segítséget igényelhet választójoga gyakorlásának segítése érdekében?

Választójogának gyakorlása érdekében a lakcíme szerinti helyi választási irodától igényelheti megfelelő nyomtatvány benyújtásával:

- Braille-írással készült értesítő megküldését – 2019. március 19-ig benyújtott kérésre

- könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését – 2019. március 19-ig benyújtott kérésre

Braille-írással ellátott szavazósablon igénybe vételét a szavazás során 2019. május 17. 16:00 óráig,

akadálymentes szavazóhelyiség igénybe vételét 2019. május 22. napján 16.00 óráig, mely utóbbi esetben szavazni az akadálymentesített 002. szavazókörben (BBK - Emlékezés tere 2.) lehet.

A nyomtatvány benyújtható elektronikusan a www. valasztas.hu oldalon keresztül, továbbá személyesen vagy levélben. A kérelem levélben történő benyújtásához a formanyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu oldalon.

Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt segítségek valamelyikét (a korábbi választások alkalmával), az a mostani szavazásra is érvényes. A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.

 

Nemzetiségi regisztráció:

Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre

• a nemzetiségének a megnevezése, továbbá az, hogy

• az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni.

Aki korábban már kérte nemzetiségi regisztrációját, annak a kérelme visszavonásig érvényes, most nem kell új kérelmet beadnia.

 

A központi névjegyzék:

A központi névjegyzékbe felvett, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár bármikor, folyamatosan kérheti a HVI-től, hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy​​​​​​​
• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti valamely nemzetiséghez tartozik,
• fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy önállóan adhassa le szavazatát,
• a központi névjegyzékben szereplő személyes adatainak kiadását megtiltja,
• az Európai Unió más tagállamának állampolgára az előző két pontban foglaltakon kívül azt is kérheti, 

hogy az EP-választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele.

A fenti névjegyzéki bejegyzések törlését a választópolgár ugyancsak bármikor kérheti a HVI-től.

 

Hol szavazhatok Martonvásáron?
A választópolgár szavazni a lakóhelye szerinti szavazókörben tud, melyről Értesítőben kap tájékoztatást. A martonvásári szavazókörökhöz tartozó közterületek és a szavazókörök helyszínei:

 

001. SZAVAZÓKÖR – Pápay Ágoston Általános Iskola (Bajcsy-Zsilinszky u. 32.) (településszinten bejelentkezetteknek és átjelentkezetteknek is)

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, Brunszvik út, Bulgárház, Búza utca, Dreher utca, Erkel Ferenc utca, Felsőmajori dűlő, Gábormajori dűlő, Gyulay utca, Hunyadi út, Iparos utca, József Attila utca, Juharfa utca, Kinizsi utca, Kolozsvári utca, Kuti András utca, Magtár utca, MÁV-Vasútállomás, Nyárfa utca, Nyári utca, Orbánhegyi utca, Őszi utca, Pusztai József utca, Rózsa utca, Szőlőhegyi utca, Tátra utca, Vasút utca, Zrínyi Miklós utca

 

002. SZAVAZÓKÖR – Brunszvik-Beethoven Központ – (kiállító terem) (Emlékezés tere 2.) (akadálymentes)

Ady Endre utca, Báthory köz, Bercsényi köz, Budai út, Damjanich utca, Dózsa György út, Emlékezés tere, Gábor Áron utca, Gárdonyi Géza utca, Kodály Zoltán utca, Malom utca, Nyitrai utca, Orgona utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Táncsics utca, Vásár utca, Vasvári Pál utca

 

003. SZAVAZÓKÖR – Brunszvik Teréz Óvoda - (aula) (Deák Ferenc u. 3)

Bocskay utca, Deák Ferenc utca, Illyés Gyula tér, Jókai Mór utca, Karinthy utca, Kossuth tér, Kölcsey Ferenc utca, Mikszáth Kálmán utca, Nyúlsztráda köz, Széchenyi István utca, Szent László út, Teleki Pál utca, Váci Mihály utca, Vörösmarty Mihály utca

 

004. SZAVAZÓKÖR – Járási Hivatal – földszinti tanterem​​​​​​​ (Szent László út 2.)

Arany János utca, Béke utca, Boglárka utca, Estike utca, Fehérvári út, Gólyahír utca, Határ utca, Kassák Lajos köz, Kazinczy köz, Kvassay Sándor utca, Móra Ferenc köz, Pipacs utca, Radnóti Miklós utca, Sporttelep utca, Százszorszép utca, Tükrösi utca, Vajda János utca

 

Szavazás:
Szavazni a választás napján, 2019.05.26-án 06:00 és 19:00 óra között, a lakcím szerinti szavazókörben, személyesen lehet. A szavazásra kérjük, hogy hozza magával:

- személyazonosításra alkalmas érvényes okmányát (személyigazolvány, útlevél, jogosítvány) és
- lakcímigazolványát

Érvényesen szavazni a jelöltek melletti karikába tett két egymást metsző, tollal írt vonallal lehet.

 

Egyéb kérdésükkel, kérésükkel kapcsolatban kérjük, keressék bizalommal a Helyi Választási Irodát!

 

A HVI elérhetőségei: Cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13., tel.: 06 (22) 460-004, fax: 06 (22) 460-229, e-mail: jegyzo@martonvasar.hu

HVI vezető: Miklósné Pető Rita, aljegyző​​​​​​​ (06-22-460-004/112 mellék, jegyzo@martonvasar.hu)

• HVI vezető helyettes: Dr. Bögi Viktória​​​​​​​ (06-22-460-004/103 mellék, dr.bogi.viktoria@martonvasar.hu)

Választási Információs Szolgálat (VISZ): Buda Gabriella​​​​​​​ (06-22-460-233, titkarsag@martonvasar.hu)

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek: Molnár Lívia​​​​​​​ (06-22-460-004/121 mellék molnar.livia@martonvasar.hu)

 

 

Miklósné Pető Rita

HVI vezető​​​​​​​

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu