Álláspályázat - Építéshatósági ügyintéző

2019.02.19. 08:05

Martonvásári Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Martonvásári Polgármesteri Hivatal Humán igazgatóság Műszaki irodáján
építéshatósági ügyintéző 
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár, Budai út 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: I. mell. 15. pont, I. besorolás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, kapcsolódó statisztikai, nyilvántartási feladatok, ÉTDR kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az illetménykiegészítés, valamint a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló rendelete rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (magas- és mélyépítő, szerkezetépítő üzemmérnök) főiskolai szintű településmérnöki szakképzettség,
Pályakezdőként, építéshatósági gyakorlat hiányában is várjuk a jelentkezését - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány​​​​​​​

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete alapján),
Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata,
Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát,
Erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.

A pályázatok benyújtása: Miklósné Pető Rita részére, jegyzo@martonvasar.hu e-mail címre

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatokat kizárólag e-mailben fogadunk el. A pályázatokat – a jegyző tartós távollétében - a munkáltatói jogkör gyakorlója, az aljegyző bírálja el, a polgármester egyetértése és a felettes vezető véleményének kikérése mellett. A kiírási feltételeknek mindenben megfelelő pályázókat szóbeli elbeszélgetésre hívjuk. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A munkakör 6 hónap próbaidő kikötése mellett tölthető be. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ad: Dr. Bögi Viktória, a 06-22-569-227 -os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.03.31.

A pályázati kiírás további közzététele: Martonvásár honlapja, hirdetőtáblája: 2019. 02.19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkakört betöltő részére a kisebb, de jól szervezett közösség lehetőségeit, csapatmunkát, korszerű munkafeltételeket, a végzett feladatok szerinti mobil eszközöket, akár egyéb irányú érdeklődésének megfelelő többlet feladatok többlet díjazásért történő végzésének lehetőségét, rugalmasabb munkafeltételeket, munkaidőt tudunk biztosítani.

Kiemelten támogatjuk a képzéseket (alap- és szakvizsga, szakmai vizsgák), a gyermeknevelésből visszatérő, kisgyermekes kollégákat, pályakezdőket. Az illetményalap a jogszabályban meghatározotthoz képest megemelt összegű (46.380.-Ft). A gépjárművel történő munkába járást, éves megyei autópálya matricát kiemelten támogatjuk (80 %), a jogviszony idejére önkormányzati flottába tartozó gyakorlatilag ingyenes, a családtagok részére kedvező díjas telefonkártyát tudunk biztosítani a munkatárs és közvetlen hozzátartozói részére a hivatali szabályzatokban foglaltak szerint. Cserébe lelkes, feladata iránt elkötelezett, precíz, csapatban dolgozni tudó és szerető munkatársunk jelentkezését várjuk.

 

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu