Álláspályázat - Építéshatósági ügyintéző-Műszaki irodavezető

2018.05.10. 17:21

A Martonvásári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Martonvásári Polgármesteri Hivatal Humán igazgatóságának Műszaki irodáján
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ - MŰSZAKI IRODAVEZETŐ

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462 Martonvásár, Budai út 13.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 15. a) építésügyi igazgatás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, kapcsolódó statisztikai, nyilvántartási feladatok, ÉTDR kezelése martonvásári járás illetékességi területén. A Humán igazgatóságon belül működő 4+1 fős Műszaki iroda vezetése, a munkatársak feladatellátásának koordinálása, műszaki, településüzemeltetési, közterületekkel kapcsolatos feladatok szervezése, segítése és ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 32/2017. (XII.30.) önkormányzati rendelet tárgyévre aktuális (pl. 45 E Ft összegben meghatározott illetményalap) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

•       Főiskola, építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányon szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, ,

•       B kategóriás jogosítvány,

•       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•       Pályakezdők jelentkezését is várjuk, 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•       Közigazgatásban vagy önkormányzatnál szerzett 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•       Felhasználói szintű ÉTDR program ismerete,

•       Építésügyi vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 8. § 1. melléklete alapján),

  • iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata,

  • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát,

  • erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Miklósné Pető Rita aljegyző részére a jegyzo@martonvasar.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatokat kizárólag e-mailben fogadunk el. A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója, az aljegyző bírálja el, a polgármester egyetértése és a szakmai vezető véleményének kikérése mellett. A kiírási feltételeknek mindenben megfelelő pályázók szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A munkakör akár részmunkaidőben, rugalmas időbeosztás mellet is ellátható. A munkakör 6 hónap próbaidő kikötése mellett tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bögi Viktória nyújt, a 06-22-569-227 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: Folyamatosan

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu, hirdetőtábla - 2018.05.11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakört betöltő részére kihívásként egy kisváros intenzív fejlődésében való aktív szakmai részvételt, a kisebb, de jól szervezett közösség lehetőségeit, a közigazgatás rendszerének átfogó megismerését, csapatmunkát, korszerű munkafeltételeket, a végzett feladatok szerinti, akár mobil eszközöket, egyéb irányú érdeklődésének megfelelő többlet feladatok többlet díjazásért történő végzésének lehetőségét, rugalmasabb munkafeltételeket tudunk biztosítani. A központi 38.650.-Ft illetményalap helyett emeltebb összegű, 45.000.-Ft-os illetményalapot és évi bruttó 200 E Ft cafetériát kínálunk. A gépjárművel történő munkába járást kiemelten támogatjuk, megyei autópálya matricát, a jogviszony idejére önkormányzati flottába tartozó kedvező díjas telefonkártyát tudunk biztosítani munkatársunknak a hivatali szabályzatokban foglaltak szerint. Cserébe lelkes, munkáját szerető, az iránt elkötelezett, csapatban dolgozni tudó és kívánó, önállóan is boldoguló, hosszabb távú munkavégzésben gondolkodó munkatársunk jelentkezését várjuk, akár rész munkaidőben is, a rugalmasabb munkavégzés lehetősége mellett. Nyelvtudás nem szükséges, kisgyermek nem akadály.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.martonvasar.hu honlapon szerezhet.


 

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu